Midlertidig lukket for bestillinger af gratis PDF af danske bøger og noder (trykt 1701-1918)

På grund af skifte til nyt bibliotekssystem bliver DOD Danske bøger on Demand, sat midlertidigt på standby.
Der vides ikke hvornår servicen igen bliver tilgængelig for vores brugere.  

DOD - Danske bøger on Demand 1701-1900 startede i november 2012 som et projekt støttet af Kulturministeriet. Projektperioden løb frem til 2014, og servicen var så populær, at det besluttedes at gøre den permanent. Siden er servicen udvidet til også at omfatte noder samt bøger trykt frem til 1918.

Alle registrerede lånere på Det Kgl. Bibliotek – København har mulighed for at bestille udvalgte læsesalsklausulerede danske monografier fra Nationalsamlingen, trykt 1701-1918, som gratis PDF. Dette vil fremgå af posten som ”Gratis PDF” i Det Kgl. Biblioteks katalog REX. Skulle der være poster med danske eller dansk-relaterede materialer trykt mellem 1701-1918 uden meddelelsen ”Gratis PDF”, kan brugere maile til kontakt@kb.dk og spørge om muligheden for en gratis PDF.

Låner får tilsendt links til PDF-filer i to forskellige kvaliteter: en sort-hvid, lettere beskåret og søgbar udgave, velegnet til hurtig læsning & download til forskellige platforme, og en ikke-søgbar, digital faksimile i farver.

Samme links vil efter digitalisering ses i REX, således at bøger, som én gang er digitaliseret, er online tilgængelige for alle andre brugere. Bemærk dog, at REX-poster for digitaliseringer foretaget før 1. juni 2015 kun vil have ét link, nemlig til en søgbar faksimile i farver. 

Det fysiske eksemplar kan efterfølgende kun bestilles til brug på læsesalen efter særlig tilladelse, og skånes derved fra den slitage, som transport og anden håndtering medfører. 

Man kan bestille 5 gratis PDF-filer pr. måned pr. bruger. Herudover kan man betale for PDF-kopier.

Det Kgl. Bibliotek forbeholder sig ret til at afvise bestillinger, f.eks. hvis de overstiger et rimeligt antal, eller der er usikkerhed om filerne vil blive brugt til andet end privat/ikke-kommerciel brug.

Spørgsmål omkring tilbuddet kan stiles til kontakt@kb.dk

Læs mere om denne service (hjælp til bestilling & fremvisning mm.)

 

Kontakt: kontakt@kb.dk