Oversigt over hele billedsamlingen

 

Albumsamlingen

2500 album er registreret i bibliotekets katalog. Enkelte album er skannede.

Avis- og bladarkiver

Aftenbladet
Pressefotografi fra den københavnske avis Aftenbladet, som ophørte i 1959.
Seddelregistrant findes.

Dagens Nyheder
Pressefotografi fra avisen Dagens Nyheder/ Nationaltidende ca. 1925-1962. Portrætter, topografi og emnegrupper.
Liste over emnegrupper

Gyldendalske Samling
Pressefotografi ca. 1910-1960
Liste over emnegrupper

Pressehusets billedarkiv
Ca. 3,5 millioner fotografier optaget fra 1950 til 2003.
Pressefotografier, portrætter, topografiske billeder samt emneordnede grupper.
Liste over emnegrupper

Tidens Kvinder
Ca. 10.000 billeder fra tidsskriftet ordnet i portrætter, topografi og emner ca. 1935-1969.

Daguerreotypier

Skandinaviens største samling af de tidligste fotografier kaldet daguerreotypier (aftryk på forsølvede kobberplader behandlet med joddampe). Mere end 700 daguerreotypier. De kan søges i Daguerreobase, i Europeana og som del af Det Nationale Fotomuseum i Kunstindeks Danmark.

Diversesamlingen

Samlingen er ordnet efter emneord.

Foreninger

Arkiv for Dansk Jazzhistorie
Ca. 600 fotografier fra det danske jazzmiljø. Portrætter og gruppebilleder. Affotograferinger. Alfabetisk opstillet.

Fotografarkiver

John E. Carrebye (f. 1911)
Ca. 24.500 negativer til dels med tilhørende bestillingsprotokoller. Fortrinsvis reklameoptagelser.

Holger Damgaard (1870-1940)
Blev ansat som den første pressefotograf på Politiken i 1908. Var tilknyttet avisen frem til 1940 og tog i denne periode billeder af allehånde historiske begivenheder og steder. 39.000 glaspladenegativer i depot. Papirkopier af disse er spredt i samlingen. Dertil kommer en række senere indkøbte positiver.

Holger Damgaards teaterbilleder
Scenebilleder fra københavnske teatre optaget af Holger Damgaard 1909-1940.
Opstillet efter teatre.

Peter Elfelt (1866-1931)
Fotograf og filminstruktør. Åbnede atelier på Købmagergade i 1893 og blev Kongelig hoffotograf i 1901. Optog ved siden af portrætterne en lang række fotografier og film af begivenheder. Over 250.000 negativer og et ukendt antal positiver.

Per Folkver (1953-2014)
Fotograf, skribent, underviser, redaktør mm. Medstifter af fotokollektivet Ragnarok. Pressefotograf på Jyllandsposten og Politiken samt fotochef på Politiken. Over 400.000 negativer, et stort antal positiver og dias. En del af positiverne er indlemmet i Det Nationale Fotomuseums samling og kan søges i KID.

Keld Helmer-Petersen (1920-2013)
Det modernistiske fotografis pioner siden udgivelsen af 122 Farvefotografier i 1948. Eget atelier med speciale i arkitektur- og designfotografi fra 1956. Negativ- og diassamling samt diverse arkivmateriale med registrant. 14.000 negativer og dias er digitaliserede.

Marianne Hoppe Grøndahl (1938–2012)
Udlært reklamefotograf. Freelance dokumentarfotograf siden slutningen af 1970erne og teaterfotograf fra 1980 til 1999. Negativarkiv med registrant.

John R. Johnsen (1945-2016)
Dansk fotograf. Fulgte Den Kongelige Ballet 1970-95. Har fotograferet Maurice Béjarts kompagni, New York City Ballet, Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre og mange andre. Har udstillet i 17 lande. 200.000 negativer og 20.000 papirbilleder. Heraf er 1.000 digitaliserede.

Klaus Lindewald (1935-1986)
Omfattende samling positiver og negativer fra Lindewalds virke som teaterfotograf ved en række teatre i København. Optagelserne skildrer såvel arbejdet forud for forestillingerne som det endelige resultat på scenen. Positiver og kontaktaftryk er arkiveret under de respektive teatre, alfabetisk efter forestilling (bl.a. Det Ny Teater, Gladsaxe Teater, Folketeatret, Det Danske Teater).

H.J. Mydtskov (1887-1973), Jørgen Mydtskov (1931-2011) og Rigmor Mydtskov (1925-2010)
Teaterfotografier fra perioden 1931-1964 optaget af H.J. Mydtskov og sønnen Jørgen Mydtskov med alfabetisk registrant. Portrætfotografier (seneste optagelser fra 1969) optaget af H.J. Mydtskov og datteren Rigmor Mydtskov.

Rie Nissen (1904-1988)
Udlært hos Th. Andresen. Ansat hos Hans Robertson i Berlin 1929-1930. Diverse positiver samt negativsamling og protokoller.

Harry Opstrup (1922-2005)
Amatørfotograf med speciale i naturfotografi. Ca. 1000 dias og 1000 papirbilleder med naturmotiver fra Danmark, Grønland og Afrika.

Bruno Schleifer (1905-1989)
Aktiv inden for tysk arbejderpolitik. Emigrerede i 1933 til Danmark. Autodidakt fotograf med tilknytning til bl.a. Sven Türck og billedbureauet Mundi. 14 arkivkasser med glaspladenegativer, en del s/h kopier og to scrapbøger med avisudklip.

Strüwing Reklamefoto
Reklamefotograferne Aage Strüwing (1913-1989) og sønnen Jørgen Strüwing har fotograferet dansk arkitektur tegnet af Arne Jacobsen, Vilhelm Lauritzen, Eva og Nils Koppel, Preben Hansen, Hvidt og Mølgaard, Eske Kristensen m.fl. Samlingen indeholer endvidere optagelser af kunsthåndværk, design og møbler fra bl.a. Fritz Hansen og Louis Poulsen. Mellem 100.000 og 200.000 negativer samt en registrant (3 ringbind). 

Preben Benny Søborg (1943-2013)
Sportsfotograf siden 1972 med badminton og atletik som speciale. Fast fotograf for Dansk Idrætsforbund. Positivsamling.

Sven Türck (1897-1954)
Illustrationsfotograf med atelier på Vesterbrogade. Optog billeder af dagligliv, nationale symboler, begivenheder, forretninger, personer mm. Var også berygtet for sine billeder af påstået paranormale fænomener. Negativarkiv og talrige aftryk. Protokol med emner. En del af samlingen er tilgængelig online.

Jakob Weiland Reklamefoto
Ca. 100.000 negativer, positiver og dias (reklameoptagelser) fra perioden 1970-2008.

Historisk Kronologisk Samling

Den historiske samling på ca. 100.000 billeder viser begivenheder i ind- og udland ordnet kronologisk efter begivenheder og årstal: krige, demonstrationer, politiske begivenheder, ekspeditioner og meget andet. Samlingen består af en dansk og en udenlandsk række. I anledning af 150 året for krigen 1864 digitaliserede Det Kongelige Bibliotek ca. 2400 billeder og udgav i 2014 den digitale særudgivelse 1864. Derudover er alle billeder fra den danske samling i perioden 1914-1939 (og en serie fra den udenlandske) og fra den danske besættelse 1940-1945 tilgængelige online.

 

Luftfotosamlingen

Samlingen består af 5,2 millioner enheder - positiver som negativer. Primært klassiske skråfotografier af bondegårde og husmandssteder og især fra perioden 1936-1992. Samlingen indeholder også lodfotografier, der primært anvendes til kortlægning og som oversigt over et givet område. Se luftfotosamlingens online billeder på Danmark set fra luften og få mere information hos Luftfotosamlingen.

Museet for Dansk Bladtegnings samling

Museet for Dansk Bladtegning har mere end 150.000 originaltegninger, der bredt og favnende spænder over dansk bladtegnings historie. Mere end 200 bladtegnere er i dag repræsenteret i samlingen og stadig flere kommer til. Dele af samlingen er tilgængelig online.

Det Nationale Fotomuseums samling

En eksklusiv del af fotografisamlingen hører under Det Nationale Fotomuseum og kan søges og ses i Kunstindeks Danmark.

Plakatsamlingen

Samlingen indholder både danske og udenlandske plakater, der er samlet i en oversigt. Der har været pligtaflevering for danske plakater siden 1998.

Russiske plakater
Politiske og historiske russiske plakater, især fra tiden efter revolutionen, 1920'erne og 1930'erne.
Registrant v. Anja Lollesgaard.

Cirkus
Plakater. Ca. halvdelen af samlingen er registreret i bibliotekets katalog.

Kinesiske plakater
De kinesiske plakater er alle lagt online.

Postkortsamlingen

Samlingen er ordnet efter stednavn og emneord.

Portrætsamlingen

Portrætsamlingen omfatter ca. 650.000 portrætter. Her er billeder af mere end 70.000 personer. I Portrætregistranten kan man se, om Det Kongelige Bibliotek ejer portrætter af den person, man ønsker et portræt af. Af de danske personer er mindst ét portræt per navn tilgængeligt online, forudsat at den portrætterede er død før 1935. I Portrætbasen er alle portrætter tilgængelige online. Registranten og basen er under sammenlægning.
Gruppebilleder er billeder, hvorpå der optræder mere end tre personer. De er ordnet i kategorier (efter erhverv etc.) i henholdsvis en dansk og en udenlandsk samling.

Privatsamlinger

Agerholms samling
Portrætmedaillonstik fra 1700- og 1800-tallet. Fortrinsvis danskere. Søges i Portrætregistranten.

Fru Daniels samling
Kongelige portrætter fra 1860-1960. Ordnet efter lande.

Thorkild Hansens samling (1927-1989)
Forfatter til hovedværkerne Det lykkelige Arabien (1962) og romantrilogien om den danske slavehandel, Slavernes kyst (1967), Slavernes skibe (1968) og Slavernes øer (1970). Billedarkiv med egne og andres fotografier med registrant.

Kruses Gouacher
13 gouacher med topografiske motiver udført af Rasmus Henrik Kruse. Fysisk registrant findes: Johs. E. Tang Kristensen: Rasmus Henrik Kruse, naturmaler og antikvar. Store formater YZYQ Krus Tang.

Limprichts silhouetsamling
249 silhouetter af Limpricht og Weitland, især medlemmer af Drejers Klub i beg. af 1780'erne.

Müllers Pinakotek
4433 kobberstik fra perioden ca.1500-1795, der illustrerer Danmarks og Norges historie i portræt, topografi og historiske billeder. Samtlige billeder er skannede og tilgængelige online. Originale blade tages kun undtagelsesvis frem.

Rawerts Maleriske Rejse
1605 akvareller og tegninger fra 1805-1847 visende topografiske lokaliteter, dels fra Danmark, dels fra det øvrige Europa. Billederne er lavet under O.J. Rawerts rejser som industrihistoriker og som privatperson. Samtlige billeder er skannede og tilgængelige online.

Kirsten Wiwels silhouetsamling
138 silhouetter, væsentligst fra 1920'erne. Søges i Portrætregistranten.


Topografisk Samling

Den topografiske samling omfatter billeder fra Danmark og udland. Samtlige billeder fra København og Grønland er tilgængelige online. Øvrige billeder er ordnet efter stednavn.

Virksomheds- og institutionsarkiver

DANIDA arkivet
Billeder fra hovedmodtagerlandene af dansk bistand til udviklingslandene.
Registrant i afdelingen.

Dansk Design Center: DDC
Billedarkiv med optagelser af dansk design samt diverse arrangementer, udstillinger etc. Primært dias.

Danske Kvinders Fotoarkiv
Billedsamling med ca. 5.000 fotografier af danske kvinders liv og virke i arbejde og fritid fra perioden 1880-1940. Der er fotografier af moderen, hustruen, datteren, tjenestepigen, skolepigen, lærerinden, fabriksarbejdersken, kontordamen, telefonistinden, sygeplejersken, danserinden, skuespillerinden, ingeniøren og mange mange flere, der visualiserer kvinderoller, kvindeerhverv og kvindeliv. Samlingen består dels af affotograferinger af private billeder og fotografier fra andre institutioner, dels af indleverede originalbilleder. Kortkartotek med kontaktkopier og vejledning til samlingen findes i Billedsamlingen. 

Ingeniørkorpsets tegninger
Håndkolorerde originaltegninger, omfattende bygninger og fæstningsværker fra Danmark, hertugdømmerne og danske bilande i perioden fra slutningen af 1600-tallet til midten af 1800-tallet.
Den oprindelige samling er spredt på flere arkiver.
I registranten markerer rødt kryds, hvor de genfindes.
s. 1-10, s. 11-20, s. 21-30, s. 31-40, s. 41-49B, s. 50-53

Karen Blixensamlingen (Rungstedlund fondens Billedarkiv)
Omfatter billeder af Karen Blixen, hendes familie og omgangskreds.

Det Kongelige Teater
Udskilte scenebilleder fra Det Kongelige Teaters arkiv ca. 1930-1965.
Opstillet efter forestillinger. Kan søges i REX

Arkivet fra ingeniørfirmaet Markersen & Søn
Billedmateriale vedrørende digebyggeri og inddæmningsarbejder.
Registrant findes.

Mellemfolkeligt Samvirke
Billeder fra udviklingslandene ca. 1960-1990. Materialet indgik i Mellemfolkeligt Samvirkes oplysningsarbejde.
Registrant findes.

Niels Bohrsamlingen
Affotograferet fra album i familieeje, viser Niels Bohr, hans familie og omgangskreds. Klausuleret.

Røde kro Teater
3947 scenebilleder, rollebilleder og portrætter.
1929-1961. Registrant findes.

STORE NORD arkivet
Billedarkivet fra virksomheden Store Nord.
Registrant findes.

Teatermuseet
Samling af fotos fra en række forestillinger på danske teatre:
Caféteatret (1969-78, bl.a. fra den franske Studio Scene og dramaskolen), Casino (1916-19), Dansk Skolescene (dias fra Thomas P. Hjejle 1924-38), Helsingør Sommerteater (1914-49), Det Kongelige Teater (1904-60, inkl. scenografi- og dekorationsfotos og en del balletbilleder), Det Ny Scala (1966-72), Det Ny Teater (1908-27), Folketeatret (ca. 1912-30), Jørgen Blaksted Turneen (1970-98), Nørrebro (1980erne), Odense Teater (1896-1935), Rialto (1980-2005), Scala (1970-83), Aarhus (1952-63) samt enkelte forestillinger på forskellige teatre. Søg samlingen i REX. Proveniens: Teatermuseet

ØK arkivet
Virksomheden ØK gennem 100 år. Billedarkiv fra slutningen af 1800-tallet til midten af 1980'rne.
Registrant findes.

Øvrige

Danske billeder og teaterdekorationer
Anskuelsesbilleder, udklipsark, dukketeater.
Registrant til Alfred Jacobsens udgivelser findes.

Ex libris
Danske og udenlandske ex libris ordnet efter navn.

Kistebilleder
Kistebillederne er digitaliseret og findes tilgængelige online. Registrant i V.E. Clausen: Det folkelige danske træsnit i etbladstryk fra 1650-1870. KBH. 1961: APV MEK clau.

Neu-ruppin tryk
Folkelige etbladstryk, udklipsark, sprællemænd.
Fysisk registrant findes. Reol 68. E-Øst.

Perspektivkassebilleder
Danske og udenlandske prospekter opstillet efter land.