Boghistoriske Samlinger

Det Kongelige Bibliotek er som Danmarks Bogmuseum et af landets ældste museer med bøger af uvurderlig boghistorisk og bogmuseal betydning, danske såvel som udenlandske. Det er en væsentlig forpligtelse for biblioteket at vedligeholde og udbygge de ældre samlinger, at  formidle kundskaber om dem og at støtte og facilitere forskning i dem. I De Boghistoriske Samlinger arbejdes bredt med Det Kongelige Biblioteks ældre samlinger, både danske og udenlandske.

Læs mere om de danske samlinger og særsamlinger

En række særsamlinger sorterer direkte under De Boghistoriske Samlinger (læs mere her).

Inkunabelsamlingen: Biblioteket ejer ca. 4.500 udenlandske inkunabler, dvs. bøger trykt før 1501.

Postinkunabelsamlingen rummer udenlandske tryk fra 1501-1530. Den omfatter ca. 6.500 bind.

Pergamentsamlingen rummer bibliotekets udenlandske bøger trykt på det luksuriøse materiale pergament, i alt ca. 125 bind.

S-77-samlingen – Bøger udgivet efter 1531, der er udtaget af Ældre Samlings udenlandske bøger, fordi de særligt kostbare og/eller sjældne eller på anden måde har boghistorisk interesse.

Boghistorisk Studiesamling – en eksempelsamling af udenlandske bøger, udvalgt p.g.a. deres indbinding, tryk, illustrationer e.l. 

Gemmet – samling af erotica fortrinsvis udtaget af Ældre Samlings udenlandske bøger. Et håndskrevet katalog haves på Center for manuskripter og Boghistorie.

Salomonsens Samling – Samlet af lægen Carl Julius Salomonsen vedr. dysmorfisme, dvs. kunstens dyrkelse af det vanskabte

Luthersamlingen – Bøger af Luther og om Luther

Samlingen af étbladstryk; étbladstryk i bred forstand; herunder pamfletter.

Deonnas samling  – Bøger samlet af den fransktalende schweizer Henry Déonna, der var dansk vicekonsul i Cannes, vedr. levemåde, kostume, mode, folkeminde, vinfester, etnografi, parykker, hårmode, ordensdragter, kropsudsmykning.

Endelig indgår også den store samling af Danske bogbind i De Boghistoriske Samlinger.