Universitetsbibliotekets naturvidenskabelige samlinger

De historiske samlinger på Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek, Nørre Allé, er meget omfattende og dækker natur- og sundhedsvidenskaberne før 1900 bredt og dybt.

Samlingerne på Nørre Allé består i korthed af:

Bøger: Biblioteket ejer omkring 100.000 bøger trykt før 1900. Den store hovedpart er bøger inden for bibliotekets nuværende fagområder, dækkende fra slutningen af 1400-tallet og frem. Indeholdt i samlingen er, ud over store mængder af skiftende tiders litteratur, førsteudgaver af næsten alle betydningsfulde værker inden for natur- og sundhedsvidenskaberne. Samlingen, som er vesteuropæisk, afspejler således skiftende tiders videnskabelige niveau og opfattelser og er en rig kilde til videnskabshistoriske studier. Omtrent halvdelen af bøgerne er på tysk, hovedparten af resten er på de øvrige vesteuropæiske sprog med hovedvægt på dansk og latin. En del af samlingen består af plancheværker, især inden for anatomi og naturhistorie; samlingen af ornitologiske plancheværker hører til Europas bedste.
Herudover er der gode samlinger af ældre litteratur inden for botanik, teknik, husholdning (herunder en stor samling kogebøger), landbrugsfagene, spil og sport m.v.

Tidsskrifter: Samlingen af tidsskrifter fylder omkring 1,5 hyldekilometer. Tidsskriftet som begreb opstod i 1600-tallet og bibliotekets samlinger rækker tilbage til begyndelsen. De videnskabelige selskabers tidsskrifter spiller en betydelig rolle her, fx Philosophical Transactions (London), men alle betydende tidsskrifter er at finde i samlingen.

Udenlandske disputatser: Omkring 100.000 disputatser fra mange europæiske lande. Danske disputatser og de mest betydende udenlandske findes i bogsamlingen.