Universitetsbiblioteket

I 1989 blev Universitetsbibliotekets 1. afdeling, dvs. humaniora, jura og teologi, slået sammen med Det Kongelige Bibliotek. I 2006 fulgte en sammenlægning af Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek (Universitetsbibliotekets 2. afdeling) og Det Kongelige Bibliotek.

Universitetsbibliotekets samlinger går tilbage til 1482, tre år efter Københavns Universitets grundlæggelse i 1479. Stort set alle bibliotekets ca. 35.000 bøger gik imidlertid til grunde under Københavns brand i 1728.

I årene herefter blev der gjort en ihærdig indsats for at genopbygge biblioteket, og i dag rummer Universitetsbibliotekets samlinger mange store sjældenheder, bl.a. det eneste komplette eksemplar af den bog, der så vidt vides var den første trykt på dansk, Den Danske Rimkrønike fra 1495.