Digitale faksimiler af sjældne, trykte bøger i Det Kongelige Bibliotek

Danske bøger

 Udenlandske bøger

Den Danske Rimkrønike (København: Gotfred af Ghemen 1495)

Peder Laale: Parabolae (København: Gotfred af Ghemen 1506)

Gotfred af Ghemen (udg.): Gudelige Bønner (København 1509)
Med en introduktion skrevet til denne webudgave af Anne Mette Hansen, Søren Kierkegaard-Centret, Københavns Universitet

Christiern Pedersen: Epistler og evangelier som læses alle søndage (Paris 1515)
(”Jærtegnspostillen”)

Ny tiender ... Om saadanne græsshopper (1542)

Dødedansen ([København: Hans Vingaard, mlm. 1552 og 1558])

Regne Bog (Wittenberg: Jürg. Rhaws arvinger 1552)

Broder Russes Historie ([København: Hans Vingaard] 1555)

Christiern Smed: Wilde Mennisker oc Dyr wdi Indien (Hamborg 1559)

Erasmus Lætus: Bucolica (Wittenberg 1560)

Niels Bredal: Børne Speigel (København: Mads Vingaard 1568)

Tycho Brahe: De Nova Stella (1573)

Om det Tiranni som Muscouiteren haffuer bedreffuit i Liffland (København: Mads Vingaard [1577?])

Ny Tiender Om tho Jesuwiter (København: Lorentz Benedicht 1581)

Tycho Brahe: Astronomiæ instauratæ mecanica (Wandsbek 1598)
Denne udgave indgår i en web-udstilling af Tycho Brahes astronomiske opfindelser

Forordning Huorledis i Pest / Blodsot / oc saadanne smitsomme Siugers tid / skal forholdis (1625)
Christian IV's pestforordning

Koge-Bog (København 1625)

Hans Nielsøn: Sørgeligt Spectackel oc Vundertegn ... (København: Henrich Waldkirch 1625)

Anders Pedersen Perlesticker m.fl.: Vnderlig oc ofuer-naturlig Fødsel (København: Henrich Waldkirch 1629)

Hans Raszmussøn Block: Horticultura Danica (København: Peter Hake 1647)

Jørgen Hantsch: Exempla Literarum Georgii Hanschenii, designati typographi ... Academiæ Soranæ (1655)

Thomas Walgenstein Rasmussen: En kort oc Almindelig Bonde Practie Om Afvels-handel (1664)

Niels Stensen (Steno): Canis carchariæ dissectum caput (1667)

Forordning om Medicis oc Apotecker &c. (1672)
Medicinalforordningen fra 1672

Ole Rømer: Demonstration touchant le mouvement de la lumiere (1676)

Joh. Philip Bockenhoffer: Exempla Literarum Typographicarum (København 1691)

Forordning om de rette nye Almanakker (1699)
Forordningen, som indførte den gregorianske kalender i Danmark

Forordning Anlangende et COLLEGII MEDICI REGII Stiftelse Og Indrettelse I den Kongelige Residentz-Stad Kiøbenhavn. Friderichsberg, den 9. Aprilis, Anno 1740

Flora Danica (1648, 1761ff.)

C. G. Oeder: Indbydelsesskriftet til Flora Danica (1761)

Placat angaaende en forenet medicinsk-chirurgisk Examen m.m., Kjøbenhavn, den 30te Januar 1838

Niels Kjærbølling: Icones ornithologiae scandinavicae (København 1851-1856)
Digitalisering af alle billederne. Del af Danmarks Fugle Online

Rudolph Bergh: Om Tatoveringer hos de offentlige Fruentimmer (1891)