Særlige boghistoriske samlinger

En række særsamlinger sorterer direkte under De Boghistoriske Samlinger.

Inkunabelsamlingen: Biblioteket ejer ca. 4.500 inkunabler, dvs. bøger trykt før 1501. Nogle af dem har været i biblioteket siden Frederik III's tid. En stor forøgelse af inkunabelsamlingen fandt sted ved bogsamleren Otto Thotts død i 1785. Biblioteket modtog da som testamentarisk gave alle hans bøger trykt før 1531 – heraf godt 1.500 egentlige inkunabler. Siden er samlingen særlig vokset i overbibliotekar H.O. Langes tid (1901-24), så den i dag er Skandinaviens største.

Postinkunabelsamlingen rummer udenlandske tryk 1501-30. Den oprettedes først midt i 1970'erne og omfatter i dag ca. 6.500 bind.

I begyndelsen af 1800-tallet oprettedes Pergamentsamlingen, der rummer bibliotekets bøger trykt på det luksuriøse materiale pergament, i alt ca. 125 bind.

Først i 1950'erne tog man skridt til dannelsen af en egentlig Boghistorisk Studiesamling ved udskillelsen af bøger fra de udenlandske samlinger, der – uanset indhold – skulle demonstrere boghistorisk særligt karakteristiske eksempler på bogbind, -tryk, -illustrationer og tidligere ejerforhold.

Under De Boghistoriske Samlinger sorterer desuden en større gruppe af Ældre Samlings udenlandske bøger, den såkaldte S-77-samling. Det drejer sig om bøger, der er særligt kostbare og/eller sjældne eller på anden måde har boghistorisk interesse.

Endelig indgår også samlingen af Danske bogbind i De Boghistoriske Samlinger.