Værker indkøbt af Jurisch' Legat

Prosektor, dr. med. August Christian Jurisch og Hustru Mathilde Povline Jurisch f. Nielsens Legat
 
Siden 1957 har Det Kongelige Bibliotek nydt godt af Jurisch' legat. Legatet er indstiftet for at give Det Kongelige Bibliotek mulighed for at anskaffe - med fundatsens ord - "værker, hvortil der ikke ad anden vej forefindes midler, især ... håndskrifter, inkunabler og sjældne bøger". Læs mere her >>
 
 
Januar 2008