De Boghistoriske Samlinger

Det Kongelige Bibliotek er som Danmarks Bogmuseum et af landets ældste museer med bøger af uvurderlig boghistorisk og bogmuseal betydning, danske såvel som udenlandske. Det er en væsentlig forpligtelse for biblioteket at vedligeholde og udbygge de ældre samlinger, at  formidle kundskaber om dem og at støtte og facilitere forskning i dem. Disse opgaver varetages af personalet i De Boghistoriske Samlinger i samarbejde med en række andre afdelinger.

Opgaverne omfatter bl.a.: Erhvervelse af værker af boghistorisk betydning (se Nyerhvervelser), udarbejdelse af digitale bogudstillinger (se Boghistoriske webudstillinger), publicering af sjældne trykte bøger som digitale faksimiler, besvarelser af forespørgsler fra publikum og indkøb af boghistorisk sekundærlitteratur.

I De Boghistoriske Samlinger arbejdes der således bredt med Det Kongelige Biblioteks ældre samlinger, både danske og udenlandske. En række særsamlinger sorterer direkte under sektionen (se Samlingerne og deres historie).

Det syvende bind af Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa, redigeret af Bernhard Fabian (1997-2001), giver en oversigt over bibliotekernes historie i Danmark og et detaljeret indblik i Det Kongelige Biblioteks samlinger og historie (med særligt henblik på "Germanica"). Se den digitaliserede udgave ved at klikke her.

Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa udgør tredje række af værket Handbuch der historischen Buchbestände. De to første rækker omhandler Tyskland og Europa. Hele det omfangsrige værk er opstillet på Læsesal Vest. Bindet om Danmark er udarbejdet af Jakob H. Grønbæk og udgivet i 1998. Da teksten er blevet udarbejdet nogle år før 1998, vil nogle af de organisatoriske oplysninger nu være forældede, bl.a. som resultat af sammenlægningen af Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek i 2006 og af KUBIS-samarbejdet, men værket er en guldgrube af historiske oplysninger:

Hvilket årstal blev Det Kongelige Bibliotek grundlagt? Hvor mange bind stammer fra Laurids Ulfeldts bibliotek? Hvor mange inkunabeludgaver af Ptolemæus Cosmographia ejer KB? Hvor mange tidligt moderne kogebøger? Hvor mange disputatser trykt fra det 16. til det 18. århundrede? Hvad hændte i Moldenhawers tid som overbibliotekar? Hvornår blev kort-og billedafdelingen grundlagt? Alt dette og meget mere findes der svar på i Handbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa.