Ældre danske bøger

Som nationalbibliotek tilstræber Det Kongelige Bibliotek at have en så komplet samling af trykte, danske bøger som muligt. Danske bøger trykt før 1841 er registreret i Bibliotheca Danica (1877ff.). Kataloget omfatter bøger trykt i Danmark, bøger skrevet af danske forfattere og bøger, der omhandler Danmark. Dansk bogproduktion fra 1841 er løbende registreret i Dansk bogfortegnelse (1851ff.). Læs mere om de danske samlinger og om nationalbibliografien.

De ældste danske bøger – trykt 1482-1600 – er desuden grundigt beskrevet i: Lauritz Nielsen: Dansk bibliografi 1482-1600, med særligt hensyn til dansk bogtrykkerkunsts historie. 2. udg. / med supplementsbind ved Erik Dal. Kbh.: Det kongelige Bibliotek / Det Danske Sprog- og Litteraturselskab : kommission: C.A. Reitzel, 1996. (1. udg.: Kbh.: Gyldendal, 1919-1935.)