Bog- og lærdomshistoriske webudstillinger

Bog- og bibliotekshistorie                              Lærdomshistorie

Skatte i Det Kongelige Bibliotek
En række af Det Kongelige biblioteks største skatte  håndskrifter, bøger, noder, kort, bogbind, billeder, fotos

Fra støv til guld
Nyhedstidender, romaner, skillingsviser, håndbøger, skolebøger m.m. fra 16.-18. århundrede. I samtiden fandt man dem ikke værd at gemme og derfor er de store sjældenheder i dag

Udpluk fra de naturhistoriske samlinger
Billeder fra nogle af de mange naturhistoriske værker i Det Kongelige Bibliotek (det gamle DNLB, nu KUB Nord)

Kongelige Kendetegn
Samling af karakteristiske mærker på Det Kongelige Biblioteks bøger, udarbejdet i forbindelse med opklaringen af det store bogtyveri

Danske bogbind i Det Kongelige Bibliotek
Danske bogbind fra middelalderen til i dag. Desuden en række korte biografier af fremtrædende danske bogbindere

Ernst Anders Rasmussen  Bogbind 1985-2009
Udstilling af tidligere håndbogbinder ved Det Kongelige Bibliotek Ernst Anders Rasmussens egne værker

Trusler og Tyvekoster
Unescos Memory of the World-program og de mange farer der truer den skriftlige kulturarv. Udstillingen rummer bl.a. materiale om det store bogtyveri, der ramte Det Kongelige Bibliotek i 1970'erne

Værker indkøbt af Jurisch' Legat
Jurisch' Legat er indstiftet for at give Det Kongelige Bibliotek mulighed for at anskaffe – med fundatsens ord – "værker, hvortil der ikke ad anden vej forefindes midler, især ... håndskrifter, inkunabler og sjældne bøger". Udstillingen viser et lille udpluk af de værker der igennem årene er købt for legatet

Andreas Friis' billeder af berømte videnskabsmænd i KUB Nord
I årene 1939-1944 udsmykkede kunstneren Andreas Friis studenterlæsesalen på det nybyggede Universitetsbibliotek på Nørre Allé i København

 

 

Lærdomshistorie

Fabeldyr
Fabeldyr fra nogle af de gamle bøger i Det Kongelige Biblioteks naturvidenskabelige samlinger

Stjernebilleder
Tyren, Jomfruen og alle de andre  netudstilling af stjerneatlasser og stjernebilleder

Astronomi i 400 år
Dansk astronomihistorie siden 1500-tallet

Flora Danica online
Simon Paullis Flora Danica 1648  Flora Danica 1761ff  Porcelænsstellet

Medicinhistorie
Kapitler af dansk medicinhistorie. Pluk fra samlingerne i Det Kongelige Bibliotek og Medicinsk Museion

Vesalius' Anatomi 1543
Billeder af 'muskelmændene' fra Vesalius' berømte anatomiske værk De humani corporis fabrica libri septem (Basel 1543)