Boghistoriske Samlinger

De boghistoriske samlinger består af sjældne bøger, der er udtaget af hovedsamlingerne og fordelt på en række særsamlinger:

 • Inkunabelsamlingen Biblioteket ejer ca. 4.500 udenlandske inkunabler, dvs. bøger trykt før 1501.
 • Postinkunabelsamlingen (eller S-30 samlingen) rummer udenlandske tryk fra 1501-1530. Den omfatter ca. 6.500 bind.
 • Pergamentsamlingen rummer bibliotekets udenlandske bøger trykt på det luksuriøse materiale pergament, i alt ca. 125 bind.
 • S-77-samlingen Bøger udgivet efter 1531, der er udtaget af Ældre Samlings udenlandske bøger, fordi de er særligt kostbare og/eller sjældne eller på anden måde har boghistorisk interesse.
 • Boghistorisk Studiesamling – en eksempelsamling af udenlandske bøger, udvalgt p.g.a. deres indbinding, tryk, illustrationer e.l. 
 • Luthersamlingen – Bøger fra 1500-tallet af Luther og om Luther
 • Gemmet – samling af erotica fortrinsvis udtaget af Ældre Samlings udenlandske bøger. Et håndskrevet katalog haves på Center for manuskripter og Boghistorie.
 • Salomonsens Samling – Samlet af lægen Carl Julius Salomonsen vedr. dysmorfisme, dvs. kunstens dyrkelse af det vanskabte
 • Deonnas samling  – Bøger samlet af den fransktalende schweizer Henry Déonna, der var dansk vicekonsul i Cannes, vedr. levemåde, kostume, mode, folkeminde, vinfester, etnografi, parykker, hårmode, ordensdragter, kropsudsmykning.
 • Samlingen af étbladstryk étbladstryk i bred forstand; herunder pamfletter.
 • Miniaturebøger. En lille samling.
 • Danske bogbind. Der findes en seddelkatalog og en database (der ikke er tilgængelig online) over denne samling. Samlingen er inddelt i hhv. Privatbind og Forlagsbind, (herunder komponerede bind og forlagskartonnager). Dertil kommer andre materialer til belysning af boghistorie såsom omslag og et mindre udvalg af danske bibler og salmebøger.
 • Forlaget Jespersen og Pios arkiv. Bøger udgivet af Jespersen og Pio. Bøgerne har indskrevet udgivelsesdato, oplagets størrelse og prisen for hæftet og indbundet udgave.

Bøger fra disse samlinger kan kun bestilles til Center for Manuskripter og Boghistorie. 

Boghistoriske samlinger bygger fortrinsvis på de ældre udenlandske samlinger. Det vil sige, at de danske særsamlinger fra Danske samlinger ikke hører under de boghistoriske samlinger.

Ex libris-samlingen hører under billedsamlingen.