Mazarinader i Det Kongelige Bibliotek

af Anders Toftgaard

Ordet mazarinader er et paraplybegreb, der dækker de politiske pamfletter, der blev udgivet i Frankrig under (og vedrørende) Fronden, 1648-1653, de uroligheder, der brød ud, da Ludvig 14. (født 1638) var barn, og Jules Mazarin, som var ansvarlig ansvaret for den unge konges opdragelse, regerede som førsteminister sammen med Ludvigs mor, dronning Anna af Østrig. Fællesbetegnelsen mazarinader dækker bl.a. over pamfletter, breve, forordninger og retslige partsindlæg, burleske digte og viser, taler og dialoger.

Det Kongelige Bibliotek har en samling af mazarinader, som kan søges frem i bibliotekskataloget, REX. På denne side kan du åbne et at katalog over Det Kongelige Biblioteks samling af mazarinader som en PDF-fil med en introduktion på dansk og fransk (link øverst til højre).

Det Kongelige Biblioteks samling af mazarinader er beskrevet i Anders Toftgaard, “Blandt talende statuer og manende genfærd. Mazarinader i Det Kongelige Biblioteks samlinger”, i Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger, 53, 2014, s. 57-111.