Knud Jeppesen Katalog

Skriftlige arbejder, kompositioner og editioner – diskografi og bibliografi

Forfatter: Thomas Holme Hansen

Knud Jeppesen (1892-1974) blev i sin lange karriere regnet blandt det 20. århundredes mest anerkendte og respekterede musikvidenskabsmænd, og han fik som sådan en varig international betydning som hidtil ingen anden dansk musikforsker.

Nærværende Knud Jeppesen Katalog, som er en del af et større projekt om Knud Jeppesen, registrerer i bred forstand – og med forskellige be-/afgrænsninger – Jeppesens ‘samlede værker’ inden for følgende kategorier:

B. Skriftlige arbejder
C. Kompositioner
D. Diskografi
E. Editioner

I Introduktionen (s. 9-21) redegøres detaljeret for hver enkelt fortegnelses indhold, omfang, ordning, referencesystem, mm.

Kataloget kan ses via linket øverst til højre.