Bibelsk plage i Schlesien – nyhedsblad fra 1542

Dette er det ældste bevarede trykte nyhedsblad på dansk:

Sandtrue oc forferdelige Ny tiender, som skede i Schlessien dette aar M. D. xlij. den xv. daw Augusti. Om saadanne græsshopper som ingen haffuer seet tilforn. Huor mange de haffue wærid, och huad skade de haffue giort etc. [København: Hans Vingaard,] ca. 1542 (LN 274 4˚)

Det er oversat fra tysk og beretter om en græshoppesværm, der anrettede forfærdelige skader på afgrøder og dyr i Schlesien. Som titlen meddeler, er dette ”Sandtrue oc forferdelige Ny tiender ... Om saadanne græsshopper som ingen haffuer seet tilforn.” Ulykken antager da også næsten bibelske dimensioner: Græshopperne skildres som monstre med ansigter og ”fire hvasse tænder”, og de dyr, der spiser dem, dør straks.

Nyhedsbladet er kun bevaret i dette ene eksemplar, som nu befinder sig på Det Kongelige Bibliotek.

Søg i basen med gamle danske bøger online eller søg netop denne bog