Skal præster gifte sig?

Illustration med trykkeri fra 1500-tallet

Peder Laurentsen: En sand oc ret cristen Vnderuisning om Preste Embede och om deriss Leffnit, Gifftermaal, oc ret Kyskhed. Desligest om Kloster-folckis Løfte och Frihed..., Malmø 1533 (Det Kongelige Bibliotek: Hielmstierne 233, 4° (LN 128)) 

En sand og kristen undervisning om præsteembedet ... er et flammende argument for præsteægteskaber og imod det krav om et liv i cølibat (kyskhed), som den katolske kirke siden 1000-tallet havde krævet af præster. Skriftet er udgivet tre år før reformationen blev indført i Danmark.

Forfatteren, Peder Laurentsen, var en af de ledende danske reformatorer, der i tale og på skrift kæmpede mod den katolske kirkes dogmer og krav og for de lutherske ideer, herunder at præster skulle gifte sig og ikke leve i synd, hvad de beskyldte de katolske præster og biskopper for.

Malmø var blandt de danske byer, der tidligst husede reformatorer, beskyttet af en magistrat og et borgerskab, der var velvilligt stillet over for de nye tanker, herunder præsters giftermål. Allerede i 1525 omtales en gift præst i byen, og efterhånden blev de fleste reformatorer gift. For kvinder betød det en ny "karriere", nemlig at være præstekone, hvilket har haft en stor betydning for dansk kultur og litteratur.

Den første generation præstekoner havde det dog ikke nemt. De måtte kæmpe for at blive accepterede som ærbare gifte borgerkoner og ikke som "præstedejer", dvs. præsternes elskerinder.

Søg i basen med gamle danske bøger online eller søg netop denne bog