Danske bøger op til 1600 nu på nettet

Alle danske bøger  trykt før år 1600 i Det Kongelige Biblioteks samlinger er nu på nettet og tilgængelige fra danske IP-adresser. Her kan man nu se værker af Niels Hemmingsen, Peder Palladius og Anders Sunesen og fra udlandet også danske tryk af Martin Luther og Philipp Melanchton. Se også en masse gamle bøger om astronomi i et særligt tema. 

Adgangen markerer færdiggørelsen af Det Kongelige Biblioteks første massedigitaliseringsprojekt i samarbejde med forlagskoncernen ProQuest, og e-bøgerne er en digitalisering af alle værker medtaget i Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1482-1600 inkl. supplement ved Erik Dal. Derudover er også medtaget et astronomisk tema med værker af Tycho Brahe og Johannes Kepler op til 1700.

Man kan søge direkte i basen, ligesom der linkes direkte til basen fra posterne i REX.

Søg i Early European Books

Hvad omfatter basen?

Lauritz Nielsens danske bibliografi registrerer alle bøger trykt i Danmark samt udenlandske bøger på dansk eller af danske forfattere og udgivere. Første del (1482-1550) dækker hele det daværende danske område. I anden del (1550-1600) udelades Holsten samt tildels Island, idet bøger registreret i Icelandic books of the sixteenth century (af Haldor Hermannsson. Ithaca, N.Y.: Cornell University Library, 1916) udelades.

I bibliografien får man detaljerede beskrivelser af det enkelte tryk, den anvendte typografi samt henvisninger til litteratur og oplysninger om, i hvilke biblioteker (i Danmark og udlandet) bogen findes. Den digitale base giver de basale informationer om trykkested, år, antal sider etc. Bibliografien, der oprindelig udkom i årene mellem 1919 og 1933, er blevet genudgivet i 1996 med supplementer af Erik Dal, og dette er også medtaget i basen.

Søgning

Basen giver mulighed for meget detaljerede søgninger på de bibliografiske oplysninger samt f.eks. sprog og nummer hos Lauritz Nielsen. Derudover kan man søge speiclet på forskellige "sideegenskaber" som kort, illustration, portræt, noder etc. Også når søgningen er foretaget, kan resultaterne afgrænses yderligere.

Fra Det Kongelige Biblioteks maskiner og for personer med fjernadgang via Københavns Universitet er det også muligt at søge i en ProQuest-base med en stor mængde engelske tryk fra tiden op til 1700 - Early English Books online.