Inspirationen til Snøvsen?

Skib fra bogens titelblad

I 1548 sejlede Christiern Smed fra Lüneborg afsted fra Lissabon som deltager på en af de portugisiske ekspeditioner til Indien. Herfra skrev han et brev hjem, som sidenhen blev trykt i en udvidet form, først på tysk og senere på dansk.

Den lille tekst rummer et væld af eventyrlige detaljer om mærkelige skabninger i Afrika og Indien – såsom mennesker med hundehoved eller med et enkelt øje i panden (kykloper) og andre med kun én fod, der er så stor, at den kan bruges som parasol. Christiern Smed ender dog med at konstatere, at Tyskland er det bedste sted, man kan bo! 

Desværre er bogen ikke illustreret, men idéerne om de mærkelige væsener stammer bl.a. fra Sebastian Münsters verdensbeskrivelse fra 1544, hvor man kan se dem afbildet.

Den danske udgave af bogen har kun overlevet i et enkelt eksemplar, som nu befinder sig på Det Kongelige Bibliotek:

Christiern Smed: Wilde Mennisker oc Dyr wdi Indien. Hamborg: Johan Wickradt d.y., 1559 (Hielmstierne 2964 / LN 1504 8˚)

Søg i basen med gamle danske bøger online eller søg netop denne bog