Nyt forskningsprojekt: ”Skaberen på scenen. Komponistens død og genkomst i samtidens kompositionsmusik”

Niels Rønsholdt: Ord for Ord, Acts festival og Spor festival, 2014

Den 1. september 2015 tiltrådte Sanne Krogh Groth som projektforsker ved Musik- og Teatersamlingen med projektet ”Skaberen på scenen. Komponistens død og genkomst i samtidens kompositionsmusik”. Projektet undersøger scener for ny kunstmusik i det 21. århundrede. Omdrejningspunktet er et udbredt fænomen indenfor genren: At komponisterne selv deltager i opførelsen af deres egne, nykomponerede værker.

Traditionelt har komponisten været ophavsmand til den klassiske musiks partiturer, mens udførelsen har været overladt til højt uddannede musikere og dirigenter. Fra begyndelsen af det 21. århundrede er der imidlertid sket en drejning, der ændrer denne flere hundrede år gamle praksis, idet klassisk uddannede komponister i stigende grad indskriver sig selv som deltagere i opførelsen af de ny-komponerede værker. Disse komponister er ikke nødvendigvis uddannede klassiske musikere, og deres tilstedeværelse på scenen bliver til meget mere end at spille musik. Den medfører en ændring af komponistens rolle som autor, af processen frem mod opførelsen, af det endelige kunstneriske udtryk og af bevaringen af værket til eftertiden.  

Dette skift er fokus for projektet, der undersøger en forsømt del af dansk kulturarv. I Danmark har scenerne for ny musik de seneste år fået meget ringe opmærksomhed fra akademisk side. Hvor især 1960ernes eksperimenterende musik og i de senere år også lydkunstens eksperimenter efterhånden er velbeskrevne af både udøvere, kritikere og teoretikere, er de sidste 20 års ny musik i Danmark kun ganske sporadisk behandlet. Dette til trods for, at genrens kunstneriske udtryk er noget af det mest interessante og ekspanderende inden for musikken i dag, og at publikum kvitterer ved, at lade besøgstallene stige støt.

Forskningsprojektet forløber over et år og er bevilget af Kulturministeriets Forskningspulje.

Sanne Krogh Groth (billedet herunder) er ph.d. fra Musikvidenskab, Københavns Universitet (2010). Hun har tidligere været ansat på Performance Design, Roskilde Universitet (2011-2015).  Er desuden ansvarshavende redaktør for internettidsskriftet Seismograf/DMT (2011-) og aktuel med bogudgivelsen Politics and Aesthetics in Electronic Music. A Study of EMS - Elektronmusikstudion Stockholm, 1964-79, Heidelberg: Kehrer 2014.

SAKG