Nyheder fra Musik og Teater

Oktober-november 2015

 


Kulturnat fredag den 9. oktober 2015

Diamanten-sommernat_web

"At reise er at leve", skrev H. C. Andersen i sin selvbiografi, og Det Kongelige Bibliotek tager Andersen på ordet! Under temaet Rejser og ekspeditioner kan du følge en rute gennem biblioteket og opleve hjembragte kulturskatte som dagbøger, tegninger, kort og glober fra danske ekspeditioner gennem tiden.

Undervejs på ruten vil vores hold af skuespillere fra Københavns Film- og Teaterskole bringe beretninger fra forfattere som Karen Blixen, Thorkild Hansen, H. C. Andersen og Holberg til live, cubanske musikere vil bane vejen gennem Den Sorte Diamants funklende, stjerneoplyste Atrium og det store biblioteks medarbejdere vil vise frem og fortælle om skatte fra bibliotekets mange samlinger.

Læs mere om Kulturnatten her

Til top


Nyt forskningsprojekt: Skaberen på scenen

Niels Rønsholdt Ord for Ord Acts festival og Spor festival 2014
Niels Rønsholdt: Ord for Ord, Acts festival og Spor festival, 2014

Den 1. september 2015 tiltrådte Sanne Krogh Groth som projektforsker ved Musik- og Teatersamlingen med projektet ”Skaberen på scenen. Komponistens død og genkomst i samtidens kompositionsmusik”. Projektet undersøger scener for ny kunstmusik i det 21. århundrede. Omdrejningspunktet er et udbredt fænomen indenfor genren: At komponisterne selv deltager i opførelsen af deres egne, nykomponerede værker.

Læs mere om projektet her

Til top


Udstilling frem til 9. oktober om Kulturradikalismens musik i Danmark

Frem til den 9. oktober kan man i Den Sorte Diamant se en udstilling om kulturradikalismens musik.

Hvad er kulturradikalismens musik? Dette spørgsmål besvarer Michael Fjeldsøe i sin bog med denne titel. Her kan man bl.a. læse: ”Til en begyndelse må man fastslå, at ’kulturradikal musik’ er en specifik dansk begrebskonstruktion, som snarere refererer til et sæt af æstetiske og ideologiske forestillinger end til en bestemt genre eller stilart. Disse æstetiske og ideologiske forestillinger kan sammenfattes i ideen om en progressiv, engageret og frigørende musik, som forbinder ideen om progressivitet til både kunstnerisk og samfundsmæssigt fremskridt, ideen om engagement til både opfyldelse af samfundsmæssige behov og bidrag til formidling af indholdsmæssigt engagement, og endelig ideen om frigørelse til både åndelig og kropslig frisættelse af fantasi og kreativitet.”

I denne udstilling vises, med udgangspunkt i Fjeldsøes bog, tre eksempler på kulturradikal musik, som den kommer til udtryk i Det Kongelige Biblioteks samlinger.

udstilling kulturradikalismens musik sep-okt 2015

Til top


Den første internationale gæsteprofessor ved Det Kongelige Bibliotek

Prof_Oechsle_2

Professor, dr.phil. et habil. Siegfried Oechsle

Som den første danske kultur- og forskningsinstitution uden for universitets- og hospitalssektorerne kan Det Kongelige Bibliotek knytte en førende udenlandsk forsker til sig som gæsteprofessor.

Gæsteprofessoratet falder inden for musikvidenskab, hvor en internationalt renommeret forsker inden for videnskabelig musikudgivelse og musikhistorie, professor, dr.phil. et habil. Siegfried Oechsle, Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel, nu knyttes til Dansk Center for Musikudgivelse i foreløbig to år fra 2016.

Læs mere her


Til top


Richard Sennels samling

 richard sennels 004 node manuskript
Richard Sennels Fantasia IV per organo op. 96

For nylig har Det Kongelige Bibliotek modtaget en større samling af Richard Sennels’ værker i autograf. Sennels var født i Nakskov 1912. Sin første orgelundervisning fik han af Gunnar Foss, og senere blev han elev af Georg Fjelrad. Sennels fik sit første organistembede ved Skt. Clemens Kirke i Nykøbing Mors. I 1949 overtog han embedet som domorganist i Viborg, hvor han virkede til sin pensionering i 1982. Ved siden af organistgerningen gjorde Sennels sig også gældende som komponist. Hans værkrække omfatter - ikke overraskende - mestendels kirkelige kompositioner, af hvilke flere i øvrigt er trykt. De modtagne noder er katalogiseret og søgbare i bibliotekets elektroniske katalogsystem REX.


Ny bog: Balladesang og kædedans

De gamle fortællende folkeviser med rødder tilbage til middelalderen (ballader) har siden midten af 1800-tallet været genstand for adskillige banebrydende tekststudier med bl.a. fokus på deres fortællende sprogstil. Også melodierne har været analyseret. Men ikke balladerne som sang.
Hvordan lød balladerne i mundtlig sangtradition i 1900-tallet? Blev de fortællende viser også sunget på en fortællende måde, og i så fald hvordan, og hvorfor?
For første gang i dansk viseforskning søges disse spørgsmål nu systematisk besvaret.

Lene Halskov Hansen 2015: Balladesang og kædedans. To aspekter af dansk folkevisekultur. Museum Tusculanums Forlag.

Balladesang og kædedans 

 Sangeren Marie Mide på forsiden af Lene Halskov Hansens nye bog: Balladesang og kædedans

Til top


RILM_Logo_S1

Til top

RILM sammenlægger sine to musiklitteratur-databaser 

Over sommeren har RILM sammenlagt deres to musiklitteratur-databaser, som før var delt op i udgivelser fra perioden før og perioden efter 1967, så nu kan man nøjes med at søge ét sted.

RILM er en international database over litteratur om musik og tilgrænsende discipliner af videnskabelig art. Basen omfatter bøger, tidsskriftartikler, artikler i bøger, digitale ressourcer, anmeldelser, kommenterede nodeudgivelser og videogrammer, indberettet fra ca. 170 lande.

Søg her i den samlede RILM-database - Bemærk, at man kun kan få adgang via tilknytning til Københavns Universitet eller ved at møde op på en af Det Kongelige Biblioteks adresser.


Læsesal E vest dørskiltTil top

Åbningstider på Læsesal E Vest
 
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9-21
Lørdag kl. 10-17
Søndag lukket

NB! Fredag den 9. oktober lukker Læsesal E Vest allerede kl. 18 pga. Kulturnat, mens Læsesal Vest har åbent til kl. 19.

Læs mere om åbningstider i Diamanten og på andre af Det Kongelige Biblioteks adresser


Nye bøger

Musik - august og september
Teater - august og september

Facebook-sider

> Dramatisk Bibliotek - Det Kongelige Bibliotek 
> Musiksamlingen - Det Kongelige Bibliotek
> Danske Hitlister 1963 - 2010
> Melodi Grand Prix-historie

Til top

> Se tidligere nyhedsbreve
Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve 
Abonnér på dette nyhedsbrev