Erhvervelse af ukendt ouverture af Paul von Klenau

Erhvervelse af ukendt ouverture af Paul von Klenau

Det Kongelige Biblioteks omfattende samling af musikmanuskripter efter den danske komponist Paul von Klenau (1883-1946) er netop blevet forøget med et hidtil ukendt tidligt værk, nemlig hans Ouverture zu ’König Lear’ fra 1905.

Der er tale om en blækrenskrift på 39 partitursider – efter alt at dømme i Klenaus egen hånd – med en række håndskrevne korrekturrettelser. På titelbladet har komponisten tilegnet ouverturen …an meinem lieben Schwager Heinz, Neujahr 1905. Navnet ”Heinz” er kaldenavnet for Klenaus daværende svoger, Heinrich Simon (1880-1941), som var stærkt medvirkende til, at Klenau i begyndelsen af århundredet vandt indpas i toneangivende tyske musikalske og litterære kredse og derefter forblev i Tyskland helt frem til 1939 med et enkelt ophold i Danmark i 1920’erne. Efter nazisternes magtovertagelse måtte den jødiske Heinrich Simon flygte til USA, hvilket formentlig er baggrunden for, at manuskriptet for nylig dukkede op hos en amerikansk musikantikvar.

Der er sandsynligvis tale om en koncertouverture (dvs. en enkeltstående komposition, som ikke har noget med en opførelse af Shakespeares skuespil at gøre), komponeret endnu inden den første af Klenaus ni symfonier havde set dagens lys. Allerede af instrumentationen ser man, hvordan Klenau i sin ungdom var præget af Bruckner med den stærke betoning af blæserne. Klenaus blæserbesætning omfatter ikke mindre end 2 piccolofløjter, 3 fløjter, 2 oboer, engelsk horn, 3 klarinetter, 2 fagotter, kontrafagot, 6 horn (!), 3 trompeter, 3 basuner og tuba!

Der kendes ingen ydre anledning til dette værk, ligesom heller ikke noget tyder på, at det har været opført. Dog hæfter man sig ved den meget grundigt udarbejdede nodesats og den omhyggelige korrekturlæsning, som viser sig i en række blyantsrettelser. Ligeledes er det interessant, at Klenau allerede i 1905 – altså ganske få år efter, at han har forladt Danmark til fordel for Tyskland – skriver samtlige karakterbetegnelser og rettelsesanvisninger på tysk. Den eneste direkte reference til Shakespeares skuespil ud over titelangivelsen på forsiden er en overskrift før den afsluttende del af ouverturen (Trauermarsch über Cordelias Tod).

Af andre ouverturer til King Lear kan nævnes Hector Berlioz’ fra 1831 og Milij Balakirevs skuespilmusik fra 1850erne. Fra nyere tid kendes Aulis Sallinens A solemn Overture fra 1997, der ligeledes er knyttet til King Lear.

Læs mere om musik til Shakespeares dramaer i det store, internationale fem-binds værk A Shakespeare Music Catalogue (Oxford: 1991)

 

klenau manuskript König lear 2