Nyheder fra Musik- og Teaterafdelingen

Oktober 2011

 


Læsesal E Vest

Den nye Læsesal E Vest – Nationalbibliotekets studielæsesal blev åbnet 1. september i Den Sorte Diamant.

Alle er velkomne til dels at sidde med egne materialer, dels at bruge de mange håndbøger og noder inden for musik og teater, som stadig er opstillet på læsesalen.

Åbningstiderne er 9-21 mandag til fredag og 10-17 om lørdagen, så der er rig mulighed for at benytte studiepladserne.

Faglig vejledning kan fås dels på udvalgte tidspunkter på Læsesal Vest, dels ved at bruge telefonen i tidsrummet 9-16 på den nye læsesal E.

Læs mere.

 

Fra læsesalen på E-etagen
 

 


Til top


Bent Lorentzens samling

 

Det Kongelige Bibliotek har i august måned modtaget en stor samling originalpartiturer, skitser og personlige papirer fra komponisten Bent Lorentzen.

Værkerne er fra ca. 1980-2003 og en del findes i flere omarbejdede versioner, nogle gange for ændret besætning. Samlingen afspejler Bent Lorentzens pertentlighed: de renskrevede noder er utroligt fine og smukke. Samtidig viser den også hans trang til at eksperimentere: Besætningerne spænder vidt, lige fra de traditionelle over dem, der involverer elektonisk musik, til de mere specielle instrumenter.

Læs mere om samlingen

 Til top  


Gustav Wincklers samling


Fra bagsiden af en af Gustav Wincklers udgivelser 

Musik- og teaterafdelingen har fået overdraget et omfattende arkiv efter den kendte danske sanger Gustav Winckler.

Winckler var en af de mest populære og produktive grammofonkunstnere fra begyndelsen af 1950’erne til sin død i 1979. Derudover var han fra slutningen af 1950’erne en central person i den danske musikindustri takket være sin position inden for plade- og forlagsbranchen.

Arkivet består af en meget stor mængde noder, manuskripter, forretningspapirer og indspilninger, som samlet udgør en hidtil uset kilde til at studere et vigtigt kapitel i dansk populærmusikhistorie.

Læs mere

 Til top  


Nodemanuskripter fra Lars Hegaard

I dette efterår har biblioteket modtaget endnu et væsentligt bidrag til samlingerne af nulevende danske komponisters autografer, idet Lars Hegaard har overdraget en stor del af sine værker til Musik- og Teaterafdelingen. 

Den omfattende samling af Hegaards autografer giver et indtryk af de mange genrer, som hans værker repræsenterer og hans personlige udtryksform, som den er blevet udviklet og fornyet i mere end fire årtier.

Læs mere

 

gule og røde figurer

Titlen på en af Lars Hegaards kammermusikkompositioner er Streams, shapes and planes - for klaver og fløjte
fra 1977 

 


Til top


Internationalt Carl Nielsen symposium på Det Kongelige Bibliotek
 

Carl Nielsen 

Symposiet, der finder sted d. 3.-5. november 2011, vil beskæftige sig både med de impulser, der udgår fra Carl Nielsen til hans omverden, og de impulser, som Carl Nielsen selv modtager udefra.

Programmet vil bestå dels af oplæg fra indbudte udenlandske og danske Nielsen-forskere, dels oplæg fra ældre studerende ved Københavns Universitet som en del af deres eksamens-meritering.

Symposiet arrangeres i et samarbejde mellem Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt Det Kongelige Bibliotek.


Udstilling om Franz Liszt

I anledning af 200 året for den ungarske komponist Franz Liszts fødsel opstiller Det Kongelige Bibliotek i entrégalleriet på etage A en plancheudstilling om komponistens liv og værker. Udstillingen er på engelsk.

Liszt besøgte også København på sine rejser rundt i Europa. I 1841 lagde han den danske hovedstad ned med sine flotte koncerter og især åndrige og storslåede fremtræden.

Se mere

 

Portræt af Franz Liszt

Franz LIszt

 Til top  Fra 'Livlægens besøg', opsat på Det Kongelige Teater. Foto: Miklos Szabo
 Fra Det Kongelige Teater opsætning af operaen. Foto: Miklos Szabo

Operaintroduktion og udstilling

Det Kongelige Bibliotek erhvervede sig sidste år partituret til operaen Livlægens besøg, der er baseret på P.O. Enquists bestseller om Christian VII og hans livlæge Struensee. Musikken er skrevet af komponisten Bo Holten, og den er igen i år at finde på plakaten på Det Kongelige Teater.

I den forbindelse laver Det Kongelige Bibliotek et eftermiddagsarrangement, og her kan man også se bl.a. partituret til operaen i montrerne ved Dronningesalen.

 Se mere

 Til top  


George Gerson online

George Gerson blev kun 35 år, men nåede alligevel at skrive mere end 200 musikværker. Hans egen værkfortegnelse er et af de dokumenter, der nu foreligger indskannet, sammen med bl.a. kammermusik, en symfoni og en ouverture.

Gerson var uddannet bankier i Hamburg, hvor han havde studeret hos komponisterne Andreas og Bernhard Romberg, og han fortsatte sin musikalske virksomhed i København bl.a. som en af Fr. Kuhlaus elever.

Se listen over online værker

 

Portræt af George Gerson

George Gerson (1790-1825).

 Til top


 


  Folkevisen om 'Agnete' fra manuskriptet med Weyses folkeviseudsættelser
 
Fra C.E. F Weyses 50 gamle Kiæmpeviser, 2. hæfte

Collinske nodemanuskripter online

Familien Collin i København har indskrevet sig i dansk kulturhistorie bl.a. gennem sit nære forhold til H.C. Andersen.

Jonas Collin (1776-1861), der var finansdeputeret, havde ved siden af sine talrige gøremål af økonomisk og samfundsmæssig art, nær forbindelse også med det københavnske kulturliv.

Et vidnesbyrd om dette er den manuskriptsamling indeholdende 38 musikautografer af hovedsagelig danske komponister, som netop er gjort online tilgængelige.

Samlingen er opbygget dels af Jonas Collin, dels af hans søn departementschef Edvard Collin (1808-1886) og dennes søn, zoologen Jonas Collin (1840-1905).

Vi kender ikke de umiddelbare omstændigheder omkring de enkelte musikstykker, men samlingen giver såvel et indtryk af Collin’ernes musikalske omgangskreds som et vue over dansk musik i 1800-tallet. 

 Til top  


Artikler fra Det Kongelige Teaters programmer


Henrik Ibsen

Blandt artiklerne ser man en om Henrik Ibsens Lille Eyolf, som var oppe på
Det Kongelige Teater i 2006.

REX-basen Artikler i Det Kongelige Teaters programmer er nu blevet forøget med tre sæsoner: 2004-05, 2005-06 og 2006-07. Man kan her læse artiklerne fra programmer online, og det er muligt at søge på f.eks. forestilling, dramatiker eller artikelforfatter.

De nyoplagte artikler omfatter forestillinger som operaerne Turandot, Stormen og Proces Kafka. Dertil kommer balletter som Etude, Den lille havfrue samt en række Bournonville-forestillinger og endelig forskellige skuespil som Mefisto, Pinocchios aske, To kvinder, Lille Eyolf og Akvariefuglen.

Se listen i basen

 Til top  


Endnu et Klenau-projekt på Dansk Center for Musikudgivelse

Cand.mag. Eva Hvidt har netop modtaget penge fra en privat fond til at intensivere sit igangværende arbejde med et meget spændende manuskript på mere end 100 sider i bibliotekets store Klenau-samling med den to-sprogede titel:

En Musiker oplever den europæiske Kultur 1900-1939 – Erinnerungen

Den danske komponist Paul von Klenau opholdt sig en stor del af sit liv i Tyskland, hvor han virkede som kapelmester og komponist. Her opnåede han en betydelig status og færdedes i en række prominente kulturelle kredse.

I erindringerne beskriver han en lang række af sine mange relationer og ser med kritiske øjne på en række forhold i dansk og tysk musikliv. I en vis forstand er erindringerne en slags sidestykke til Stefan Zweigs Die Welt von Gestern.

Projektet, som består i en annoteret fremlæggelse af dette spændende dokument, er tilknyttet Dansk Center for Musikudgivelse.

 

 

Paul v. Klenau dirigerer

Paul von Klenau dirigerer.

 Til top


Nyt fra RI-projekterne


RILM's logo 

Sommeren bragte en opdatering på de forskellige samarbejdsprojekter inden for musik, især RILM (Internationale database over musikvidenskabelig litteratur), RISM (International base med tidlgiere musiktryk og -manuskripter) og RIPM (Indeksering og fuldtekst for en lang række musiktidsskrifter 1800-1950). 

De vigtigste elementer er RISM’s gratis online manuskriptbase, RILM’s adgang til at se indberetninger af egen forskning og selv indberette skrifter samt RIPM’s store tilvækst også af fuldtekst-tidsskrifter.

Se mere

 Til top  


Katalogisering af nodesamling med populærmusik

Bibliotekets småtrykssamling af noder indeholder populærmusik trykt i Danmark (ca. 1880-1970). Det drejer sig om musik i lette udgaver, musik til vaudeviller, revyer, film, varietéer, kabareter, salonmusik, dansemusik og schlagere.

Takket være en særlig bevilling bliver det nu muligt at katalogisere de mange enkelte nodetryk og serier.

Her kan du følge med i, hvor langt vi er nået inden for noder for sang og klaver, klavermusik og noder for salonorkester.

 

Forsiden ti 'September Song' af Kurt Weill

 Til topHøjerup gadekær, Stevns  

Blandt ugens hit finder man også den meget populære "Ved landsbyens gadekær
". Her er det Højerup gadekær på Stevns 

Ugens hit

Henrik Smith-Sivertsen præsenterer hver uge en artikel med afsæt i en dansk hitliste for den samme uge for x antal år siden.

Udgangspunktet vil primært være en bestemt sang fra den pågældende uge, men ellers er der vide grænser for temaer og problemstillinger

Blandt de seneste hits har været Ved landsbyens gadekær, Elvis Presley, John Mogensen og Drømte mig en drøm i nat samt den første dansktopliste.

Se alle artiklerne

  Til top  


Børnesange som tema i 2011

Bro, bro brille 

Temaet for månedens sang i 2011 er børnesange. Her kan man læse om og se eksempler på denne genre i Danmark gennem tiderne fra de første børnesangbøger i oplysningstidens sene 1700-tal til mere moderne sange for børn, som de kan opleves f.eks. i TV.

I september præsenterede vi "Stork, stork, langeben" – med tekst af Ingemann og musik af J.P.E. Hartmann og med fokus på samlingen Storkebogen, og i oktober sætter vi fokus på "Hist, hvor vejen slår en bugt" og andre af Joh. Chr. Gebauers børnesange.

Til top  

 


Nyerhvervelser

Der er lagt en række nye online-noder på nettet - se en liste

Nye nodemanuskripter

  • Svend-Ove Møller: Du, som går ud fra den levende Gud. Canon for blæsere og orgel. Afskrift, 1948
  • Knudåge Riisager: Børnepsalme for 1 stemme. Autograf.
  • Ole Schmidt: Sonate for klaver, op. 6. Autograf, 1953
  • Ole Schmidt: Koncert for klaver og kammerorkester, op. 3. Autograf, 1951

Nye bøger

Til top 

> Se tidligere nyhedsbreve
> Se Nationalbibliotekets nyhedsblog
> Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve 
Abonnér på dette nyhedsbrev