Nyheder fra Musik- og Teaterafdelingen

Oktober 2009

 

 


Nyt Carl Nielsen-manuskript

Direktør for Ny Carlsberg Glyptotek, Frederik Poulsen, hvis tekst 'Hjemstavn' Cal Nielsen satte musik til. 
Den klassiske arkæolog Frederik Poulsen var direktør for Ny Carlsberg Glyptotek, men havde også en omfattende skønlitterær skribentvirksomhed og forfattede bl.a. digtet "Hjemstavn", som han bad Carl Nielsen sætte musik til.

Det Kongelige Bibliotek har netop modtaget et originalt Carl Nielsen-manuskript, nemlig komponistens renskrift til sangen Hjemstavn (Jeg vandrer over mine Fædres Jord), komponeret i 1929. Teksten er forfattet af Frederik Poulsen, som selv opfordrede Carl Nielsen til at sætte versene i musik.

Fremkomsten af dette manuskript udgør et særdeles værdifuldt supplement til kildematerialet, idet den eneste hidtil kendte autografe kilde til denne sang var komponistens blyantskladde. Det nyopdukkede manuskript har fungeret som trykforlæg for den udgave, som i 1940 udkom på musikforlaget Wilhelm Hansen.  

Se hvad den nyopdukkede kilde betyder for Carl Nielsen Udgaven, og læs mere om sangen i forordet til Carl Nielsen Udgaven (s. 105, fil-side 95).
 

 

 

Til top

      

 Statue af Steno, Niels Steensen, uden for Fakultetsbiblioteket Nat/Sund

I Leif Thybos arkiv findes kompositionen Steno (1969) for orgel og strygekvartet. Her ses statuen af Niels Steensen uden for Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på Nørre Alle.

Leif Thybos arkiv 

Musik- og Teaterafdelingen har fået overdraget Leif Thybos meget omfattende arkiv vedrørende hans virke som komponist, organist og underviser. 

Arkivet indeholder bl.a. nodemanuskripter til Thybos værker, spole- og kassettebånd, essays, artikler, udklip og undervisningsmateriale.

I løbet af den kommende tid vil materialet blive registreret og gjort søgbart i REX.

Læs mere om det nye arkiv

 

 Til top  


Peter Heise: Erotiske Digte

Biblioteket har modtaget en kopi af Peter Heises samling Erotiske Digte med tekst af Emil Aarestrup. 

Der er tale om en afskrift, som er benyttet som trykforlæg til den udgave af sangene, som kom i juni 1878, kort efter at Heise havde komponeret dem.

Biblioteket har i forvejen Heises eget manuskript til sangene, men det kan med stor sandsynlighed fastslås, at han egenhændigt har indført en række foredragsbetegnelser i denne afskrift med henblik på trykningen af sangen. 

Peter Heise
Peter Heise 

Til top


Nodesamling fra herregården Nysø

Balletdanserne Valborg Guldbrandsen og Hans Beck 
Den italienske operakomponist Vincenzo Bellini er blandt de ofte repræsenterede komponister i nodesamlingen fra herregården Nysø.

En omfattende nodesamling fra herregården Nysø på Sydsjælland er erhvervet af Musik- og Teaterafdelingen. Den stammer fra familien Stampe og er formentlig samlet omkring 1850.

Samlingen omfatter 11 bind med afskrifter og trykte noder inden for sange, operaarier og klaverstykker, adskillige med tekster på italiensk, fransk, tysk, engelsk og dansk. Bindene afspejler på en fin måde repertoiret på et herresæde i første halvdel af 1800-tallet.


 

 

Nye nodemanuskripter fra Chr. Geisler

Som supplement til Musik- og Teaterafdelingens store samling af nodemanuskripter fra komponisten, organisten og sangpædagogen Christian Geisler (1869-1951) (se nyhedsbrevet fra februar 2008), har afdelingen modtaget yderligere to manuskripter.

Det drejer sig om Præludium og Fuga for strygekvartet og De Profundis: Koral, Introduktion og Fuga for Strygere og Træblæseorkester. Foruden manuskripterne har afdelingen modtaget enkelte af komponistens egne afskrifter, to trykte noder og et hæfte med musikteoretiske notater og noter fra én af Chr. Geislers udenlandsrejser.

Til top


Månedens Carl Nielsen-sang

Udsigt over Esbjerg 
Den Sorte Diamant i gyldent lys

I anledning af færdiggørelsen af Carl Nielsen Udgaven i 2009 har vi valgt at fortsætte sang-præsentationerne med en månedlig sang af Carl Nielsen - historie, manuskripter og andre relevante dokumenter. 

September måneds Carl Nielsen sang var ”Sang bag ploven” med tekst af Ludvig Holstein, og oktober måneds sang er ”Solen er så rød, mor” til Harald Bergstedts tekst. 


Register over Carl Nielsens 324 sange

En del af Carl Nielsens 296 forskellige sange foreligger i en række forskellige versioner, hvorved det endelige tal kommer op på 324 satser.

I dette tal er indeholdt kunstsange, folkelige sange, korsatser samt enkelte orkestersange.

Nu foreligger der et online-register over dem alle med oplysning om titel, besætning, nummer i Carl Nielsen Udgaven, engelsk titel og tekstforfatter

 

 

Portræt af Carl Nielsen
Carl Nielsen 

Til top


      

 Fra forsiden til bogen med Schybergs teaterkirtik

Forsiden af bogen med Frederik Schybergs teaterkritik

 

Tegning af Fr. Schyberg, tegnet af Herluf Jensenius

Fr. Schyberg tegnet af Herluf Jensenius

 

Forsiden af Axel Teich Geertingers nye bog 

Forsiden af Axel Teich Geertingers nye bog om den italienske operasinfonis

Nye bøger

To nye bøger af musik- og teatermedarbejdere ved Det Kongelige Bibliotek er udkommet.

Det drejer sig om en antologi, redigeret af Knud Arne Jürgensen med titlen Bifald og bølgebryder. Frederik Schybergs teaterkritik, som samler 60 væsentlige teatertekster fra perioden 1925-50 fra denne generations mest betydningsfulde kritiker.

I forlængelse af bogen er der samtidig oplagt en kommenteret net-bibliografi med Frederik Schybergs samlede teaterkritik 1924-1950, der indeholder over 1000 teateranmeldelser og essays. Den suppleres af en biografi.

Den anden bog er en udgivelse af forsker ved Dansk Center for Musikudgivelse, Axel Teich Geertingers PhD-afhandling med titlen Die italienische Opernsinfonia 1680-1710. Den udkommer i to bind med titlerne Komposition zwischen Funktion und Selbständigkeit (bind 1) og 100 Opernsinfonien (bind 2)

 Til top  


Kulturnat

Den Sorte Diamant ved aftenstide 

Det Kongelige Bibliotek fejrer igen i år Kulturnatten i København med en række arrangementer

På programmet står bl.a. en rundvisning i udstillingen Carl Nielsen - et stridens æble? ved Niels Krabbe. Udstillingen er forlænget med en uge, så den har sidste åbningsdag lørdag d. 17. oktober 2009.

Se hele programmet for Kulturnatten.

Til top


     

 Skilt med 'i' for information

Personalia

Pr. 1. oktober 2009 er Anne Ørbæk Jensen ansat som leder af Musik- og Teaterafdelingen. Anne har både musik og teater som fag og har i en årrække arbejdet i afdelingen. 

 

 Til top  


Nyerhvervelser

Der er lagt en række nye online-noder på nettet - se en liste
 

Nye nodemanuskripter

Kopi af manuskript  til Fini Henriques: Til Brudeparret. Anna og Aages Bryllupsmarsch. For klaver (1931)


Nye bøger

Til top 

> Se tidligere nyhedsbreve
> Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve 
Abonnér på dette nyhedsbrev