Nyheder fra Musik- og Teaterafdelingen

Juni 2009

 


Dansk Center for Musikudgivelse

Kulturministeriet har bevilget 1,5 mio. kr. årligt i fem år fra ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Dansk Center for Musikudgivelse (DCM).

Hermed er centret blevet en realitet, og der vil inden for den nærmeste fremtid blive udsendt en hensigtserklæring og en arbejdsplan.

Et antal forsker- og seniorforsker-stillinger til centret er opslået, og stillingsbesættelsen pågår i løbet af juni måned.

DCM vil få til huse i Musik- og Teaterafdelingen, og ud over DCM’s faste bemanding vil Centret forsøge at tilknytte eksterne, allerede finansierede udgivelsesprojekter.

Lederen af DCM er Niels Krabbe, der er i maj måned blev udnævnt til forskningsprofessor i musik med henblik på igangsættelse og udvikling af Centret.

Fra en af bibliotekets smukke tidlige nodehåndskrifter fra Thott-samlingen
Det er meningen, at centret skal udgive noder og andre værker med relation til dansk musik, også i digital form. Her er imidlertid vist en af bibliotekets smukke gamle noder fra Thotts samling: den anonyme messe fra Christian IV-tiden, ca. 1590, som udkom i en kommenteret udgave allerede i 1988.
 

Til top


     Carl Nielsen

 

 

Carl Nielsen strikker

Carl Nielsen strikker 

Carl Nielsen som chauffør i sin bil

Carl Nielsen var en ivrig bilist

Carl Nielsen - et stridens æble? 

Udstillingen Carl Nielsen – et stridens æble? i Søjlesalen på Det Kongelige Bibliotek markerer afslutningen af Carl Nielsen Udgaven, det største danske nodeudgivelsesprojekt nogensinde. Samtidig er den en del af Det Kongelige Biblioteks fejring af komponisten i 2009 i form af en række arrangementer, bl.a. koncerter.

Udstillingen giver mulighed for at lære komponisten og hans musik at kende med en skæv indgangsvinkel på hans liv og virke. Fra forskellige perspektiver kan man opleve Carl Nielsens selviscenesættelse, kanoniseringen af hans musik og den myte, der er skabt omkring ham.

Der sættes også fokus på hans forhold til Det Kongelige Teater og hans jævnaldrende komponistkolleger, som han flere gange kom på kant med. Fra den mere private sfære handler det om hans ungdom og om forholdet til hans hustru, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen.

I udstillingen kan man frit springe mellem de mange små og store fortællinger om Carl Nielsen, som repræsenteres i form af breve og nodemanuskripter fra Carl Nielsens egen hånd, billeder, filmklip, genstande fra samtid og nutid og naturligvis afspilninger af musikken. Alt sammen vil formentlig åbne de besøgendes øjne for sider af Carl Nielsen, som kunne berettige tilnavnet ’et stridens æble’.

Se mere om udstillingen, åbningstider m.v., og om Carl Nielsen på Det Kongelige Bibliotek. Årets kulturarrangementer med Carl Nielsen i fokus i Den Sorte Diamant findes i Kulturkalenderen. Der er endvidere udgivet et katalog i forbindelse med udstillingen.

Til top


Midlertidig lukning af Center for Musik og Teater 
 

Trappe på læsesal i Den Sorte Diamant 
Den nye trappe leder fra Center for Manuskripter og Boghistorie ned til Center for Musik og Teater / Center for Orientalia og Judaica.

Fra onsdag den 1. juli til og med søndag den 16. august vil Center for Musik og Teater være lukket på grund af bygningen af en trappe, der skal forbinde læsesalen med Center for Manuskripter og Boghistorie (etage F-vest). Det vil stadig være muligt at bestille materialer frem fra såvel Musik- og Teaterafdelingen som Orientalsk og Judaistisk Afdeling, blot er læsesalsbetjeningen flyttet til Læsesal Vest på etage C-vest.

I øvrigt vil leveringstider og leveringsbetingelser være uændrede. Nærmere oplysninger fås på Læsesal Vest eller ved direkte henvendelse til Musik- og Teaterafdelingen.

I øvrigt skal man være opmærksom på, at Det Kongelige Bibliotek i perioden 1. juli til og med 15. august har sommeråbningstider.


      

 Ossian-figur med harpe fra forsiden af en af modtagne trykte noder

På forsiden på en af de trykte noder ses en Ossian-figur med harpe

Nodesamling fra Hideko og Peter Bondesen

Musik- og Teaterafdelingen har modtaget en større nodesamling som ud over en mængde ældre trykte noder indeholder manuskripter og manuskriptkopier af nyere danske komponisters musik for fløjte og harpe.

Det drejer sig om værker af blandt andre Herman D. Koppel, Else Marie Pade, Toke Lund Christiansen, Gunnar Berg, Per Nørgård og Niels Rosing-Schow.  

Flere af disse værker er dediceret til Peter og Hideko Bondesen og indeholder i flere tilfælde autografe spilleanvisninger.

 Til top  

 


Manuskripter fra komponisten Svend Larsen

Lygter ved Diamanten i mørke og tåge 
"Vinterlygter" er titlen på en af Svend Larsens kompositoner

Musik- og Teaterafdelingen har modtaget endnu en samling manuskripter fra komponisten Svend Larsen. Samlingen omfatter følgende værker:

  • 2 Postludier for klaver (2001)
  • Henrettelsen af Tom Kristensen for 4-stemmigt mandskor (2000)
  • Fuga VII, Cantata for solister, kor og orkester (1991)
  • Et værk for altsaxofon eller klarinet, 2 violiner og klaver (2001)
  • Vinterlygter af Derek Walkott for bas solo, horn, violin og cello (2004)

Til top


Månedens Carl Nielsen sang

I anledning af færdiggørelsen af Carl Nielsen Udgaven i 2009 har vi valgt at fortsætte sang-præsentationerne med en månedlig sang af Carl Nielsen - historie, manuskripter og andre relevante dokumenter. 

Majsangen var ”Min Jesus lad mit Hjerte faa”, som også kan ses som manuskript i Carl Nielsen udstillingen, og juni måneds Carl Nielsen sang er ”Nu lyser løv i lunde” med tekst af Johannes Jørgensen.

 

Grønt løv i sommersolen

Til top


Personalia

Fra midten af maj er Lisbeth Larsen blevet ansat som vikar for forskningsbibliotekar Anne Ørbæk Jensen, der fungerer som konstitueret leder af afdelingen. Vikariatet løber indtil 30. september.

Til top 


Der er lagt en række nye online-noder på nettet - se en liste
 

Nye manuskripter

Poul Schierbeck: Her, mens alt er stille. For 4-st. blandet kor. Manuskript med tilskrevne kommentarer.

Nodebog af anonymt ophav indeholdende blækafskrifter af sange for 1 eller flere stemmer med klaver. Indeholder bl.a. afskrift af Niels W. Gade, Korsfarerne.
Stemmebog af anonymt ophav, men signeret ”Johan Christensen”. Stemmebogen indeholder ”Basso primo”-stemmen til typisk studentersangkorsmateriale fra omkring 1850-1860.


Nye bøger

Til top 

> Se tidligere nyhedsbreve
> Læs bibliotekets øvrige nyhedsbreve 
Abonnér på dette nyhedsbrev