Nyt nummer "Carl Nielsen Studies"

Portræt af Carl Nielsen

Nu er 3. nummer af Carl Nielsen Studies udkommet. Dette internationale, engelsk-sprogede tidsskrift tilstræber at udgive aktuelle artikler om Carl Nielsen, hans samtid  og miljøet omkring. Det udgives af Det Kongelige Bibliotek og redigeres af en gruppe danske og engelske Carl Nielsen-forskere med Niels Krabbe som hovedredaktør.  Carl Nielsen Studies fremstår nu også som et peer-reviewed tidsskrift.

 

Indhold i bind 3:

Niels Krabbe: "Editorial"

David Fanning: "Carl Nielsen Under the Influence. Some New Sources for the First Symphony"

John Fellow: "A Patriotic Song and its Consequences. 'Du danske Mand' through hundred years"

Lisbeth Ahlgren Jensen: "The Rosenhoff affair"

Finn Mathiassen: "Carl Nielsen : Music and Philosophy"

Karen Vestergård og Ida-Marie Vorre: "Danishness in Nielsen's 'Folkelige' Songs"

Kirsten Flensborg Petersen: "Bibliography 2004-2007"

Anmeldelser:
Carl Nielsen Brevudgaven: Bind 1 (1886-1897), Bind 2 (1898-1905) og Bind 3: 1906-1910 (David Fanning)