Venstresocialisterne - VS

Illustration fra VS's valgprogram 1984
Illustration fra VS's valgprogram 1984

Venstresocialisterne startede i 1967 og havde sit udspring i SF. Ved valget i 1968 kom partiet i Folketinget for første gang med 4 mandater. I en valgudtalelse fra 1968 kan man læse "VS vil deltage positivt i lovgivningsarbejdet, men vi ser det som en forpligtelse for et socialistisk parti, at allle politiske delløsninger sigter mod samme mål: et socialistisk Danmark, hvor intet menneske kan udbytte det andet.
Magten ligger i dag hos de få. Den skal fordeles, så enhver får reel indflydelse på alle samfundsmæssige forhold. Dette, og en anstændig fordeling af samfundets goder, er Venstresocialisternes mål".

Venstresocialisterne talte arbejderklassen sag og byggede på en marxistisk ideologi. I 1989 dannede VS sammen med DKP og SAP partiet Enhedslisten. Ved partiets sidste kongres i 1998 nedlagde partiet sig selv, og eksisterede frem til september 2013 som en forening.