Venstre

 

Venstres historie går tilbage til 1870, hvor partiet blev stiftet under navnet Det Forenede Venstre. I perioden 1895 - 1910 hed partiet Venstrereformpartiet og derefter Venstre. Mærkesager for partiet var bl.a. landbruget, modstanden mod partiet Højre og liberalismen. I partiets andet program fra 1872 kan man læse "I henseende til borgerlig og politisk Lighed og Frihed bør enhver stilles lige uden hensyn til Stand og Formue" og "En fornuftig Sparsommelighed i Statshusholdningen gennemføres".
Småtrykssamlingen har skannet mere end 100 programmer, programudtalelser, valgaviser, pjecer o.l. materiale dækkende perioden fra 1872 og frem til nu. Enkelte programmer forefindes i forskellige udgaver.

Se alle programmerne her