Kristeligt Folkeparti - Kristendemokraterne

I 2003 skiftede Kristeligt Folkeparti navn til Kristendemokraterne
I 2003 skiftede Kristeligt Folkeparti navn til Kristendemokraterne

Kristeligt Folkeparti blev stiftet d. 13. april 1970. I 2003 ændrede partiet navn til Kristendemokraterne. I mange år havde der flere gange været tanker fremme om at danne et kristeligt parti, men det var først da VKR-regeringen gennemførte frigivelsen af billedpornografien og en liberalisering af abortloven, at der blev taget konkrete initiativer til dannelsen af Kristeligt Folkeparti.
I 1973 blev partiet valgt ind i Folketinget med 7 mandater. Ved folketingsvalget i 2005 nåede partiet ikke over spærregrænsen og mistede derved sin repræsentation i Folketinget.
Partiet bygger på et kristent liv- og menneskesyn og fokuserer specielt på de socialt dårligst stillede og på familiepolitik.

I partiets principprogram fra 1972 kan man læse: "Intet samfund kan udvikle sig i en positiv retning under tilsidesættelse af de normer og værdier, der er forbundet med et kristent menneskesyn.
Kristeligt Folkeparti vedkender sig som politisk parti den forpligtelse og inspiration, der udgår fra den kristne etik og et kristent livs- og menneskesyn. Med højeste norm i det bibelske kærlighedsbud vil Kristeligt Folkeparti tage stilling til de politiske problemer". Småtrykssamlingen har skannet mere end 90 publikationer fra partiet. enkelte af programmerne er skannet i forskellige udgaver. Alt det skannede materiale kan ses her.