Kommunistisk Arbejderparti - KAP

Kommunistisk Arbejderparti var et lille venstrefløjsparti som havde sin oprindelse i en maoistisk ideologi. I partiets levetid, 1976 - 1994, nåede partiet at stille op til folketingsvalg to gange uden dog at blive repræsenteret i Folketinget.


I partiets første program kan man læse "Kommunistisk Arbejderpartis grundlag er den videnskabelige socialisme, marxismen-leninismen-Mao Tsetung-tænkningen, der er vor historiske epokes revolutionære teori" 0g "Kommunistisk Arbejderpartis mål er at tilkæmpe sig ledelsen af arbejderklassens kampe og føre disse frem til den socialistiske revolution, til oprettelsen af proletariatets diktatur, og til opbygningen af det socialistiske samfund i fortsat kamp mod klassefjenden med det klasseløse kommunistiske samfund som endemålet".


Småtrykssamlingen har skannet 6 pjecer, programmer o.l. fra partiet.
Se det skannede materiale fra partiet her.