Partiprogrammer og partipolitiske skrifter 1872 -

Småtrykssamlingen har en stor samling materiale fra de forskellige politiske partier i Danmark. Det er meget efterspurgt materiale, og det er ofte trykt på tyndt og skrøbeligt papir. Derfor har vi valgt at skanne materialet og publicere det på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside. I første omgang skannede vi materiale dækkende perioden 1872 - 2001, men da efterspørgslen på det nyeste materiale er stigende, har vi besluttet at skanne de nyeste programmer, så snart vi har modtaget dem.
Materialet er kommet til Det Kongelige Bibliotek pga Lov om Pligtaflevering, der pålægger udgivere og bogtrykkere at aflevere alt trykt materiale til biblioteket.

Se alle programmer her