Det frie Folkeparti - Bondepartiet

Partiets avis udkom i perioden 1936-1943
Partiets avis udkom i perioden 1936-1943

Det frie Folkeparti blev stiftet af en kreds af landmænd i 1934. Partiet tog senere navneforandring til Bondepartiet og havde en smule indflydelse før krigen. Efter krigen døde partiet bl.a. på grund af sin tyskervenlighed under besættelsen. Ved folketingsvalget i 1935 fik partiet 3,2 % af stemmerne. 1943 var sidste gang partiet opnåede valg til Folketinget, denne gang med 1,2 % af stemmerne.

I et etbladstryk fra 1934 opstiller partiet ni hovedpunkter i kampen mod det regerende system. I punkt 9 står der følgende "Befolkningens Ansvarsfølelse maa udvikles og styrkes gennem Ungdommens Uddannelse og Opøvelse i sund Morallære og den kristne Religion. Fællesinteresserne vil da afløse Egennytten, og Pligten vil da gaa forud for Rettighederne, Ungdommen vil igen faa Tro og Tillid til Fremtiden og Kraft til med oprejst Pande at sige de 3 Ord: Gud, Æren og Fædrelandet.
Det er Følelser og Tanker af denne Art, vort Parti maa vække, hvis ikke vi skal være blot en Menneskemasse, men en Nation." 

Partiet opløstes i 1945, og en del af partiets frontfigurer blev idømt fængselsstraffe ved retsopgøret efter besættelsen.