Fremskridtspartiet

Fremskridtspartiet blev stiftet i august 1972 af Mogens Glistrup. Ved folketingsvalget i 1973 fik partiet  28 mandater og blev derved det næststørste parti i Folketinget.
Partiets vigtigste programpunkter var afskaffelse af indkomstskatten, begrænsning af papirvældet og forenkling af lovgivningen. Siden er EU-modstand og modstand mod flere indvandrere og flygtninge  blevet vigtige programpunkter.

I partiets første program kan man læse at, "Fremskridtspartiet har som hovedformål at afskaffe papirvældet. Partiet vil derfor ikke kræve, at dets folketingskandidater følger nogen bestemt parole. Tværtimod er dets folketingsmedlemmer ene bundet ved deres overbevisning. Partiet forventer, at dets folketingsgruppe i tinget vil fremsætte et væld af konkrete forslag med det sigte at forenkle lovgivningen massivt og kraftigt formindske den offentlige sektors papirplageri over for borgerne. Partiet håber herigennem også at kunne få kvalt indkomstskatten eller i al fald få reduceret dens byrde."

Da Pia Kjærsgaard brød med Fremskridtspartiet og dannede Dansk Folkeparti, mistede partiet sit tag i vælgerne, og ved valget i 2001 mistede partiet sine mandater, og har ikke siden været repræsenteret i Folketinget.