Erhvervspartiet - Det frisindede Landsparti

Valgavis for Erhvervspartiet i Hovedstaden
Valgavis for Erhvervspartiet i Hovedstaden

Erhvervspartiet blev oprettet i 1918 med det formål at fungere som talerør for små og mellemstore virksomheder især i København. I Erhvervspartiets program fra 1920 lyder § 2 således "Energisk Kamp mod stats- og kommunesocialistiske Indgreb i Borgernes Næringsdrift samt overhovedet mod alle Bestræbelser for at undergrave det selvstændige Erhverv."  

I 1922  svækkedes partiet, da en række medlemmer brød ud af partiet og dannede Det frisindede Landsparti. Ved valget i 1924 mistede partiet sine tre mandater, hvorefter partiet blev opløst.