DNSAP - Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti

Brochure for partiet formentlig fra 1941
Brochure for partiet formentlig fra 1941

DNSAP stiftedes 16. november 1930. Partiets første leder var Cay Lembcke, men han blev allerede i 1933 afløst af Frits Clausen. Partiet var i mangt og meget en efterligning af det tyske nazistparti, både organisatorisk (en Fører), racelæren med den etniske udrensning af jøder, og ved brugen af hagekorset.

Partiet deltog første gang i folketingsvalget i 1932, men opnåede ikke valg. Først i 1939 kom partiet i folketinget med tre mandater. Den tyske besættelse af Danmark medførte en stor medlemstilgang, som toppede i 1943, og ved valget i 1943 opnåede partiet en lille fremgang, som dog ikke medførte en fremgang i antallet af mandater. Partiet opnåede aldrig nogen parlamentarisk indflydelse og selv om tanken om en nazistisk magtovertagelse i Danmark blev luftet flere gange, ønskede man fra tysk side at vente til sejren var i hus.

I partiets første program fra 1930 kan man bl.a. læse: "Vi forlanger at være Herrer i vort eget Hus. Kun Folkefæller kan være Statsborgere. Folkefælle er kun den, som er af dansk Blod, Jøder er ikke Folkefæller", og "Vi kræver, at vore Skoler, Seminarier og Højskoler, som alle er paavirkede af den jødisk unationale Aand, straks lukkes og først aabnes igen, naar deres Lærere har faaet den nationale Opdragelse, som gør dem skikkede som Opdragere for Danske".

Se alle partiets programmer her.