Socialdemokraterne - Socialdemokratiet

Socialdemokratisk mindretalsregering 1975 under ledelse af Anker Jørgensen

Socialdemokraterne blev som parti stiftet i 1871 af  Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff under navnet Den Internationale Arbejderforening for Danmark. Formålet var at organisere den hastigt voksende arbejderklasse på et socialistisk grundlag for derved at varetage dens interesser bedst muligt.
Ved partiets kongres i 1876 vedtoges et program hvor man bl.a. kan læse "Arbeidet er Kilden til al Rigdom og Kultur, og bør hele Udbyttet tilfalde dem, som arbejder" og "For at befri Arbejderstanden for den Byrde, som bestandig ligger paa den, udfordres, at Arbejdsmidlerne bliver fælles Ejendom og staar til Afbenyttelse for alle Medlemmer i Samfundet, saa at det rene Udbytte tilfalder Enhver og bliver uddelt paa en retfærdig Maade".
Småtrykssamlingen har skannet mere end 200 programmer, pjecer, valgaviser o.l. dækkende perioden 1876 - 2001. Enkelte programmer forekommer i flere udgaver.

Se alle programmerne her