SF - Socialistisk Folkeparti

SF præsentationsbrochure udgivet 1994
SF præsentationsbrochure udgivet 1994

SF blev dannet i 1959. Personkredsen bag dannelsen bestod fortrinsvis af tidligere medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti, med formand Aksel Larsen i spidsen.
Partiet tog afstand fra styret i Sovjetunionen og gik ind for en fredelig indførelse af socialisme i Danmark.
I SF Nyt nr. 4 1959 kan man læse følgende: "Men vi har set, at arbejderbefolkningens tillid til såvel Socialdemokratiet som til kommunistisk parti er svækket på grund af disse partiers fejlslagne politik og optræden. Dette gør en politisk nydannelse til en nødvendighed - en nydannelse, som både i dagens politik og på længere sigt arbejder på socialistisk grundlag og som med udgangspunkt i arbejderklassen samler de store lag af vort folk, som lider under og hemmes af den nuværende samfundsorden.
Vort formål er ikke kamp mod andre organisationer, andre partier i arbejderbevægelsen. Vi tilstræber derimod samling af arbejderklassen, samarbejde indenfor arbejderbevægelsen". 

Småtrykssamlingen har skannet ca. 300 programmer, pjecer, valgaviser  o.l. dækkende perioden 1959 - 2001. Valgaviser og pjecer som forholder sig til en enkelt kommune er udeladt.

Se alle programmerne her