Enhedslisten

 

Enhedslisten blev grundlagt i 1989 af Venstresocialisterne (VS), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Socialistisk Arbejderparti (SAP). Grunden var, at venstrefløjen stod utrolig svagt i slutningen af 1980'erne, hverken DKP eller VS opnåede valg til Folketinget i 1988. DKP tog på sit landsmøde i 1988 initiativ til at undersøge mulighederne for en valgalliance mellem partierne på venstrefløjen. Man ønskede at skabe et stærkere politisk alternativ til venstre for Socialistisk Folkeparti. Enhedslisten kom første gang i Folketinget ved valget i 1994.
I 10-punktsudgaven af principprogrammet Socialisme år 2000 står der at læse: "Enhedslistens mål er, at alle mennesker får mulighed for at udfolde sig i frit samspil med sine omgivelser. Enhedslisten arbejder for et samfund, hvor solidaritet, lige vilkår for alle, hensynet til menneskene og naturen er sat i centrum. Frihed, lighed, solidaritet og økologisk ansvarlighed er de afgørende elementer i Enhedslistens værdigrundlag".
Se de skannede programmer her