Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis logo 2011
Dansk Folkepartis logo 2011

Dansk Folkeparti opstod i 1995, da en række medlemmer af Fremskridtspartiet kom i mindretal ved en vigtig afstemning i partiet. Blandt Dansk Folkepartis stiftere var Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl. Partiet var ved stiftelsen repræsenteret af fire medlemmer af Folketinget, alle tidligere medlemmer af Fremskridtspartiet. Blandt partiets mærkesager kan nævnes, en stram udlændingepolitik, modstand mod øget politisk integration i EU og bedre vilkår for pensionister. Partiet lægger vægt på det nationale, på danskheden og er modstander af et multietnisk og multikulturelt samfund.

I partiets Principprogram fra 1997 kan man i afsnittet om Udlændinge og indfødsretten læse "Danmark er ikke, og har aldrig været, et indvandrerland, og Dansk Folkeparti vender sig imod, at Danmark udvikler sig til et multi-etnisk samfund.
Danmark er først og fremmest danskernes land; men udlændinge skal have mulighed for at søge arbejde og drive forretning her i landet. I det omfang udlændinge kan klare deres eget og deres familiers underhold, kan tidsbestemt opholds- og arbejdstilladelse gives". Småtrykssamlingen har skannet mere end 30 brochurer fra partiet, og de kan alle ses her.