Daells Varehus

I 1912 flyttede Daells Varehus til den kendte adresse i Nørregade. Illustration fra katalog udgivet i 1912
I 1912 flyttede Daells Varehus til den kendte adresse i Nørregade. Illustration fra katalog udgivet i 1912

Daells Varehus blev oprettet af de to brødre Daell og begyndte som et postordrefirma efter amerikansk forbillede. Der blev annonceret i ugeblade som f.eks. ”Hjemmet”, og de første pakker blev sendt i 1906 i et antal af 421. Allerede i 1910 blev der sendt 50.959 pakker. I 1912 åbnede varehuset i Nørregade i København.

Daells Varehus sendte farvestrålende kataloger til hele Danmark. Det første kom i 1911 med en lille snor i, og på bagsiden af kataloget anbefales det at hænge det op i snoren, ”saa har De det altid let ved Haanden!” I kataloget er der udtalelser fra tilfredse kunder. Slagtermester R. Nielsen, Tillitze, Nakskov, skriver: ”Kvartermester Christensen anbefaler meget Deres Tæpper til 6 ½ Kr., hvorfor De bedes sende mig et.” Det tæppe, der refereres til er  ”vort berømte skotsktærnede Rejsetæppe”, som man i 1910 solgte 8.656 stk. af .

Varehuset havde mange udstillingsvinduer rundt om i København. Mest kendt var nok vinduet på hjørnet af  Amager Torv og Strøget – underetagen af den nuværende Café Norden -  hvor især juleudstillingerne med mekaniske dukker var et tilløbsstykke.

Efter mange år med fremgang kom der i 1980’erne en periode med besparelser og nedskæringer, og i 1999 lukkede Daells Varehus. En epoke var slut.

Journalisten og forfatteren Erik Nørgaard har engang kaldt Daells Varehus-kataloger for Danmarks vigtigste kulturhistoriske tidsskrift! Takket være loven om pligtaflevering har Det Kongelige Biblioteks Småtrykssamling en næsten komplet samling kataloger. De er nu blevet digitaliserede og præsenteres hermed til eftertanke og fornøjelse.

Se alle katalogerne her