Sjældne bøger

Det Kongelige Bibliotek er som Danmarks Bogmuseum et af landets ældste museer med bøger af uvurderlig boghistorisk og bogmuseal betydning. Biblioteket rummer bøger dels fra det 'gamle' Kongelige Biblioteks samlinger, dels fra Universitetsbiblioteket.