Musik

Det Kongelige Bibliotek råder over en lang række materialer med relation til musik. Langt de fleste kan søges frem i bibliotekets katalog, REX.

Som Københavns Universitetsbibliotek stiller Det Kongelige Bibliotek bøger, tidsskrifter, e-ressourcer m.v. til rådighed for forskere og studerende fra musikvidenskab. Læs mere på den musikvidenskabelige fagside.

Som Nationalbibliotek indsamler, bevarer og tilgængeliggør Det Kongelige Bibliotek den danske musikalske kulturarv på flere måder:

Noder, nodemanuskripter og indspilninger – udgivne og uudgivne, fysiske og digitale – findes i Musiksamlingen. Her findes også Orkesterbiblioteket, som udlåner opførelsesmateriale til professionelle og amatørorkestre.

Den immaterielle musikalske kulturarv dokumenteres af Dansk Folkemindesamling, som råder over en stor samling af lyd, håndskrifter og billeder vedrørende folkelige musiktraditioner fra Danmark samt traditionel musik fra Grønland, dele af Europa, Nordafrika og Mellemøsten. 

Som led i Det Kongelige Biblioteks forskningsarbejde udgiver Dansk Center for Musikudgivelse praktisk-videnskabelige udgaver af en lang række danske musikværker.

Også flere af Det Kongelige Biblioteks øvrige samlinger rummer materiale med relation til musik:

  • Håndskriftsamlingen (breve, personarkiver m.v.)
  • Billedsamlingen (fotos, tegninger, kobberstik m.v.)
  • Småtrykssamlingen (fx koncertprogrammer)
  • Danske tidsskrifter og aviser (anmeldelser og andre musikartikler)
  • Dramatisk Bibliotek (opera, ballet m.v.)
  • Bogsamlingerne (såvel danske som udenlandske, samt håndbøger)

I menuen er samlet en række søgeguides vedr. musiksøgning efter genre, samling/materialertype osv.