Basic Cover

1954

Under Den Kolde Krig optog US Air Force i maj 1954 omkring 42.000 luftfotos i målestok 1:10.000 fra 1500 meters højde i en hidtil uset god kvalitet. Optagelserne kaldes Basic Cover 1954 eller BC 1954, og dækker hele landet (99,6 %). Projektet var hemmeligt, og skulle formentlig bruges i NATO sammenhæng. Optagelserne fandt sted fra d. 6 til d. 29. maj i en usædvanlig solrig måned, der gjorde det muligt at optage de mange billeder. Det har været nødvendigt med et stort antal fly for at kunne optage billederne på så kort tid, og flyvningerne blev da også omtalt i aviserne. Alle myndigheder nægtede imidlertid ethvert kendskab til flyene og deres mission. Billederne blev først tilgængelige for offentligheden i slutningen af 1970’erne, og hvad de blev anvendt til i den mellemliggende periode er aldrig kommet frem. Oprindelig har der formentlig eksisteret tre kopier af negativerne. Originalmaterialet findes på National Archive i Washington, og derudover havde Flyvertaktisk Kommando og Royal Air Force hver en kopi. Kopien hos Flyvertaktisk Kommando blev senere overdraget til KMS og Royal Air Force overdrog i 2006 deres kopi til Det Kongelige Bibliotek. Det Kongelige Biblioteks negativer i 23x23 cm er alle scannet i høj opløsning, og COWI har på baggrund af disse produceret et ortofoto.

1968-

Det engelske Royal Air Force begyndte i 1968 en systematisk gennemfotografering af landet i 1:25.000. Målet med optagelserne var at træne piloter og fotografer hos Royal Air Force, og billederne blev spredt hos en række militære og andre offentlige myndigheder i Danmark. Optagelserne blev foretaget med negativ format på 23x23 cm som i 1954, men altså i målestok 1:25.000, hvilket betød at hele landet kunne dækkes med bare 5000-6000 optagelser. Fotograferingen blev genoptaget i 1972, og senere gik man over til at fotografere en tredjedel af landet hvert år, således at hele landet blev gennemfotograferet over tre år. Negativerne blev fra 1968 til 1984 afleveret til Geodætisk Institut (KMS), men blev næppe anvendt til kortlægning, da Geodætisk Institut og Flyvertaktisk Kommando, der administrerede billederne, ophørte deres samarbjde i 1984. Negativerne fra årene 1968 til 1984 findes fortsat hos KMS, mens Flyvertaktisk Kommando i årene 1985 til 1992 valgte at aflevere både negativer og positiver til Det Kongelige Bibliotek. Desuden har Det Kongelige Bibliotek en serie fra 1980 i 1:50.000.

Hvis du vil vide mere…