Sylvest Jensen Luftfoto

1936-1987

Sylvest Jensen Luftfoto er uden tvivl det mest kendte private luftfotofirma i Danmark. Arkivet efter firmaet, der i 1989 blev købt af Det Kongelige Bibliotek, består af hele 1.400.000 optagelser fra hele landet. Sylvest Jensen igangsatte systematiske optagelser i 1935, men langt de fleste optagelser er fra tiden efter 1950.


Samlingen er inddelt i en række serier:

L-serie (1936-1950)
L-serien, der er den ældste serie, består af omkring 240.000 optagelser af fritliggende ejendomme optaget med Leica kamera (deraf navnet L-serien) i årene 1936-1950. Billederne er taget fra en relativ stejl vinkel, og der er derfor kun en lille del af det omkringliggende jordareal med. Negativerne er i 24 x 36 mm, og der findes ikke prøvebilleder eller aftryk. Indgangen til samlingen er via oversigtskort over de enkelte områder med henvisning til håndskrevne protokoller. Protokollerne giver under de enkelte sogne- eller bynavne informationer om ejernavn og evt. gårdnavn på de fotograferede ejendomme, dato for repræsentantens besøg samt bestillinger. Protokollerne har ingen matrikeloplysninger. Derudover findes der enkelte protokoller for flyveturene med nøjagtig optagelsesdato, pilot og flyidentifikation med summarisk angivelse af det overfløjne område. Billederne er ofte samlet i grupper på 35-40 billeder under et sogne- eller bynavn.

H-serie (1950-1979)
L-serien afløstes af H-serien, hvor H’ står for Hasselblad eller horisontoptagelser. H-serien består af godt 700.000 optagelser fra årene 1950-1979. Efter inspiration fra Dana Luftfoto (det senere Odense Luftfoto) ændrede Sylvest Jensen nu vinklen så en større del af horisonten og dermed det omkringliggende jordareal kom med på billedet. Negativerne er gerne  i 14x14 cm eller i 6x6 cm, men en del negativer er desværre ødelagt. Der findes dog prøvebilleder, og ofte med supplerende oplysninger på bagsiden. Indgangen til samlingen er via oversigtskort over de enkelte områder med henvisning til håndskrevne protokoller. Protokollerne giver under de enkelte sogne- eller bynavne informationer om ejernavn og evt. gårdnavn på de fotograferede ejendomme, dato for repræsentantens besøg samt bestillinger. Protokollerne har ingen matrikeloplysninger. Derudover findes der enkelte protokoller for flyveturene med nøjagtig optagelsesdato, pilot og flyidentifikation med summarisk angivelse af det overfløjne område. Billederne er ofte samlet i grupper på 35-40 billeder under et sogne- eller bynavn.

B-serie (1955-1979)
B formodes at stå for byoptagelser. Mellem 1955 og 1979 optog Sylvest Jensen også en B-serie med omkring 300.000 billeder af større og mindre byer; deriblandt 20.000 – 25.000 panoramabilleder fra 1955-56 og 1962. Billederne er taget fra mange forskellige vinkler, og det giver gode oversigtsbilleder af de enkelte byer og omkringliggende landskab. Negativerne er i 14x14 cm, og der er ofte supplerende oplysninger på bagsiden. Indgangen til samlingen er via oversigtskort over de enkelte områder med henvisning til håndskrevne protokoller. Protokollerne giver under de enkelte sogne- eller bynavne informationer om ejernavn og evt. gårdnavn på de fotograferede ejendomme, dato for repræsentantens besøg samt bestillinger. Protokollerne har ingen matrikeloplysninger. Derudover findes der enkelte protokoller for flyveturene med nøjagtig optagelsesdato, pilot og flyidentifikation med summarisk angivelse af det overfløjne område. Billederne er ofte samlet i grupper på 35-40 billeder under et sogne- eller bynavn.

NK-optagelser (1936-1969)
Mellem 1936 og 1969 optog Sylvest Jensen også omkring 100.000 såkaldte NK-billeder, hvor NK står for Nettel Kodak kamera. Denne serie omfatter primært større byer og herregårde, samt en række panoramaoptagelser. Negativerne er i 14x14 cm med enkelte i 9x12 cm, og der findes kun få prøvebilleder. Indgang til samlingen via alfabetisk opdelt protokol. 

V-optagelser (1978-1983)
H-serien afløstes af V-serien, hvor V står for vericolour. V-serien består af omkring 15.000 billeder i farve fra årene 1978 til 1983, der ligesom H-serien alle er horisontaloptagelser.

O-serie (1954-1971)
Sylvest Jensen optog også en serie af lodfotos – den såkaldte O-serie – i årene 1954 til 1971. O-serien er samlet i ca. 500 grupper med 1 til 40 optagelser i hver. I alt 3.500 optagelser.

Hvis du vil vide mere…