Rytterdistriktskort

I slutningen af 1600-tallet blev der oprettet 12 rytterdistrikter i Danmark. I disse distrikter skulle Krongodsets bøndergårde stille en udrustet rytter pr. 8 tdr. hartkorn til hæren. Gårdene, der indkvarterede og forplejede rytter og heste, var så fri for skatter og hoveri. I årene 1722-27 blev det pålagt de enkelte rytterdistrikter at oprettet 20 såkaldte rytterskoler til børnene i distriktet.

Det Kongelige Biblioteks Kortsamling er i besiddelse af 8 kort, der viser 9 af disse rytterdistrikter:

Antvorskov

Dronningborg

Kolding

København, Frederiksborg og Kronborg

Skanderborg

Tryggevælde

Vordingborg

Kortene er udført i årene 1720-23 af Abraham Christian Willars. Willars, der var kaptajn i hæren og senere blev generalmajor, fik opgaven af kongen.

Kortene er håndtegnet og meget fint koloreret. De varierer i målestoksforhold mellem 1:33 000 til 1:70 000. Langs kanterne på flere af kortene er enten distriktets ryttere eller mængden af afgrøder opregnet.