Jens Sørensen (1646-1723) - spion og søkorttegner

Jens Sørensen blev født 28. december 1646 i Sølvesborg i Blekinge (dansk indtil 1658). I 1676 blev han tvunget til at flytte til Danmark pga. de fortsatte krigshandlinger mellem Danmark og Sverige. Han havde siden sin barndom sejlet med faderens købmandsskibe, og der fået kendskab til de dårlige søkort, der fandtes.

Jens Sørensen afleverede sit første håndtegnede søkort, der var over Blekinges skærgård, 12. april 1684 til kong Christian V. I 1688 sendte han et forslag til kongen om udfærdigelse af søkort over danske farvande. Kongen havde allerede anmodet Jørgen Dinesen om en lignende plan, men Jens Sørensens plan var væsentlig billigere. I 1689 blev han udnævnt til søkortdirektør, hvilket han forblev til sin død i 1723.

Jens Sørensen foretog en række større og mindre sørejser for at tegne søkortene over de danske og norske farvande. Hans dagbøger og optegnelser, samt en stor del af hans kort, er stadig bevaret. Arkivalierne findes på Rigsarkivet, medens de håndtegnede kort opbevares på dels Rigsarkivet, dels Søkortarkivet og Det Kongelige Bibliotek.

Jens Sørensens store sørejser foregik i 1690, 1692, 1694, 1697, 1703, 1704 og 1706. I 1695 foretog han også en større landrejse fra Skagen til Hamborg, og derudover var han på en række mindre rejser rundt om i landet. En række steder anvendte han vinterens islægning til dybdemålinger. Hans hjælpemidler var enkle og bestod udover kompasset, af et lod til dybdemålingerne, en såkaldt milevogn samt målestænger til afstandsmålinger. Han anvendte ikke trigonometriske målinger eller projektioner ved udfærdigelse af kortene.

Der forekommer derfor fejl, især omkring længdemålingen. Kvaliteten er alligevel ganske imponerende. Endda så imponerende, at kortene ikke måtte blive for kendte ud over rigets grænser, da man frygtede, at fjenden kunne komme for tæt på. Dette sammenholdt med økonomiske problemer, forhindrede mangfoldiggørelse af Jens Sørensens kort. Han forsøgte utallige gange at få sat en trykning i gang, og havde mange gode argumenter, men det lykkedes ikke. Det var således dårlige udenlandske trykte søkort, der fortsat blev anvendt langt op i 1700-tallet, mens Jens Sørensens langt bedre kort lå i arkiverne. Enkelte af kortene blev set af officerer fra Søværnet, men de blev ikke anvendt i større udstrækning.

Jens Sørensen tegnede både detailkort og oversigtskort over nordiske farvande. Nogle af kortene er meget store. F.eks. er hans Sjællandskort med et meget fornemt våbenskjold knap 3 x 3 meter, og hans lidt yngre Jyllandskort er mere end 4 meter langt. Da Johannes Knudsen i 1918 udgave sin store monografi om Jens Sørensen, troede han, at de to kort var gået tabt. Imidlertid har det senere vist sig, at de i alle årene har ligget på Rigsarkivet, dog uden egentlig registraturnr. En del af Søkortarkivets meget store kort er pt. deponeret i Det Kongelige Bibliotekets store kortskabe.

Jens Sørensens dagbøger fortæller levende om hans mange skærmydsler med såvel medborgere, kongen samt hans egen familie. Han døde som en ensom og fattig mand i København i 1723 efter mange års borgerskab i Køge. Mange af Jens Sørensen optegnelser er optrykt i Johannes Knudsens bøger:

Johannes Knudsen: Af Søkortdirektør Jens Sørensens Papirer. København 1921

Johannes Knudsen: Søkortdirektør Jens Sørensen, "den danske Hydrografis Fader" 1646-1723, et Bidrag til det danske Søkortsvæsens Historie. København 1918

Kortene kan ses i REX ved søgning på Jens Sørensen.