Berggreens karréplaner

Kartograf og landinspektør Valdemar Frederik Andreas Berggreen blev født i København 1833 og døde i 1913. Berggreen interesserede sig især for kartografi, og stod bl.a. bag udarbejdelsen af en stor del af købstadskortene og alle kort over København til anden udgave af J. P. Traps Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.

Årene 1886-88 udarbejdede og udgav han kortværket Carré-planer af Kjøbenhavn på 113 kortblade.

Kortværket består af 112 såkaldte karréplaner over København indenfor voldene i målestok 1:500 samt et oversigtskort. Skel og bygninger er indtegnet efter stadkonduktørens kort.

Se den digitale udgave af Berggrens karréplaner.

Kilder:

Sv. Cedergreen Bech (red.): Dansk Biografisk Leksikon. Tredje udgave. København 1979