Judaica

Forfatter: Eva-Maria Jansson

Cod. Heb. 5, fol. 308b

Det Kongelige Bibliotek har rige samlinger af judaica (materialer vedrørende jødiske emner på vesterlandske sprog) og hebraica (materialer skrevet med det hebraiske alfabet). Den kristne religions baggrund i jødedommen medvirkede allerede i renæssancen til at håndskrifter, og senere trykte bøger, blev ervhervet til de kongelige samlinger. I 1600-tallet, og især i 1700-tallet, blev samlingerne opbygget gennem erhvervelser i Danmark og udlandet, hvor håndskrifter og trykte værker blev købt af danske rejsende. Med udgangspunkt i det fremvoksende videnskabelige studium af jødedommen, den jødiske kultur og den hebraiske Bibel blev samlingerne yderligere udvidet i løbet af 1800-tallet. Af afgørende betydning var erhvervelsen af rabbiner, professor David Simonsens private bibliotek og arkiv i 1932.

Originalsproglige materialer (på hebraisk, aramæisk, jiddisch, ladino m.m.) indgår i Judaistisk Samling, og bøger, tidsskrifter mm. på vesterlandske sprog er at finde i Nationalbibliotekets øvrige samlinger samt i Københavns Universitetsbibliotek. Uanset sprog skal alle trykte materialer søges og bestilles, enten til brug på læsesal eller til hjemlån. 

For spørgsmål vedrørende samlingen, venligst ret henvendelse via Spørg Biblioteket.