Håndskriftdatabaser og -kataloger

Databaser:

Samlinger og papirer søges i i REX

Håndskriftsamlingens Brevbase er en elektronisk kopi af den originale Brevregistrant, der på kort registrerer brevene i afdelingens samlinger, modtaget før 1988. 

DANPA . Danmarks Nationale Privatarkivdatabase indeholder registreringer over privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne, Statens Arkiver, Det Kongelige Bibliotek samt forskellige specialsamlinger som f. eks. Det Danske Udvandrerarkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Dansk Folkemindesamling mv.

Kataloger:

Håndskriftsamlingens kataloger er opstillet i læsesalen i Center for Manuskripter & Boghistorie. Det drejer sig om:

  • Alfabetisk kortkatalog over samlingerne indtil ca. 1990 
  • Systematiske protokoller over samlingerne indtil ca. 1990
  • Alfabetisk kortkatalog over Universitetsbibliotekets håndskrifter, overført til Det Kongelige Bibliotek i 1938 
  • En alfabetisk kortkatalog over håndskrevne danica i andre biblioteker i og uden for Danmark
  • Yderligere findes en stor samling af utrykte kataloger og registraturer over større samlinger og personarkiver, hvoraf de fleste er tilgængelige online i tilknytning til posterne i REX 

Endvidere finder man på læsesalen en lang række trykte kataloger over Håndskriftsamlingens samlinger og håndskrifter, hvoraf de fleste også er tilgængelige online.