Manuskripter

I Det Kongelige Bibliotek findes omfattende samlinger af håndskrifter fra tidlig middelalder indtil den nyeste tid. Håndskrifterne belyser hovedsageligt, men ikke udelukkende europæisk og især dansk historie, litteratur- og kulturhistorie. Hvad enten der er tale om illuminerede håndskrifter eller breve, manuskripter, dagbøger, skitser eller lignende papirer, gælder det, at hvert enkelt dokument er et uerstatteligt unikum. Der er adgang for alle til at benytte disse papirer på Centrenes læsesale, men lån ud af huset finder ikke sted. 

De fleste af disse samlinger befinder sig i Håndskriftsamlingen. Her finder man en stor samling af håndskrifter fra middelalderen, personarkiver, manuskripter af forfattere og andre kulturpersonligheder, men også en lang række af andre kilder, der belyser den danske historie i bred forstand.

Musikmanuskripter 

Musiksamlingens Manuskriptsamling har ca. 22.750 nodemanuskripter. En meget betydelig del af samlingen omfatter nulevende komponisters værker. Også i særsamlinger findes der håndskrifter, især samlingerne fra enkeltpersoner.
 

Orientalia og Judaica

I Det Kongelige Bibliotek finder man også store og værdifulde samlinger af håndskrifter i andre samlinger. I Orientalsk Samling findes der 5.000 håndskrifter og bloktryk fra hele Asien og Nordafrika, fra det 10.årh. og frem. Og i Judaistisk Samling findes ca. 300 håndskrifter, primært på hebraisk.

Dansk Folkemindesamling

Hvad har folk i Danmark troet om tilværelsens store spørgsmål, hvad har de fortalt, sunget, spillet, danset - og hvordan har de i øvrigt klaret hverdagen i 1700-, 1800- og 1900-tallet? Det har Dansk Folkemindesamling materiale til at belyse i sit håndskriftarkiv. Folkemindesamlingens håndskriftarkiv rummer ca. 350 hyldemeter materiale.