Poul Martin Møller

Filosofiske værker og prosaarbejder samt tegninger fra Kina

Notatbog [1829] (Acc. 2003/23). Bogen med filosofiske betragtninger, primært vedr. logik, har selvstændige indførsler forfra og bagfra, hvorfor den i denne online-udgave behandles som to 'bøger' med selvstændig paginering. De mellemliggende blanke sider er ikke medtaget i denne udgave. Hhv. 94 og 84 sider. 9,5 x 15 cm.

 

 

Om Moralen (Collin 371, 4º), s. 1-90. 11,5 x 18,5 cm.

Forelæsninger over Metafysik (Collin 377, 4º):

Hæfte 1 (15,5 x 19 cm)
Hæfte 2 (17,5 x 21 cm)
Hæfte 3 (17,5 x 21,5 cm)
Hæfte 4 (17,5 x 21,5 cm)

Prosaarbejder (Collin 385, 4º):

Eyvind Skaldaspiller (17,5 x 21,5 cm)
Lægsgaarden i Ølseby-Magle (17 x 21 cm)
Forarbejde til En dansk Students Eventyr (16,5 x 21 cm)
Fragment af en novelle (12,5 x 21 cm)

En dansk Students Eventyr (Collin 386, 4º, 16,5 x 20 cm)
Licentiaten (kladde, 17 x 21 cm)
Licentiaten (renskrift, 17 x 21 cm)

Tegninger fra en rejse til Kina 1819-21.

 

For større version - klik på billederne (Acc. 1992/37)